Jak skonfigurować ustawienia zaawansowane w programie Internet Explorer za pomocą obiektów zasad grupy

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak zaimplementować ustawienia zaawansowane za pomocą obiektów zasad grupy (GPO) w programie Microsoft Internet Explorer na komputerze z systemem Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows 2000. Dla potrzeb artykułu założono, że w danym środowisku zostały pomyślnie zaimplementowane zasady grupy. Konfigurując program Internet Explorer na komputerach klienckich za pomocą zasad grupy, można dostosować ustawienia zaawansowane i niektóre ustawienia tymczasowych plików internetowych, które domyślnie są niedostępne.

Konfigurowanie ustawień zaawansowanych przy użyciu obiektów zasad grupy

Aby dostosować program Internet Explorer, należy ustawić tryb preferencji w zasadach grupy. Aby to zrobić:
  1. Otwórz Edytor zasad grupy za pomocą programu Microsoft Management Console (MMC).
  2. Znajdź i kliknij pozycję Konserwacja programu Internet Explorer w obszarze Ustawienia systemu Windows w oknie Konfiguracja użytkownika.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Konserwacja programu Internet Explorer, a następnie kliknij polecenie Tryb preferencji.
Jeśli są już zdefiniowane jakieś zasady, trzeba kliknąć przycisk Resetuj ustawienia przeglądarki, aby było możliwe ustawienie ich w trybie preferencji. Zresetowanie ustawień przeglądarki powoduje zresetowanie wszystkich ustawień zasad określonych zgodnie z tymi zasadami grupy.

Uwaga Ustawienia trybu preferencji konfiguruje administrator; ale po zastosowaniu zasad użytkownik może je zmienić (na przykład stronę główną lub ustawienia na karcie Zaawansowane). Po zastosowaniu zasad do komputera klienckiego można zmienić stronę główną lub ustawienia zaawansowane.

Jeśli administrator nie chce, aby użytkownicy zmieniali te ustawienia, może zastosować ograniczenia za pomocą szablonów administracyjnych w obiekcie zasad grupy.

Administrator musi również połączyć obiekty zasad grupy, jednostkę organizacyjną, użytkownika lub komputer przez zaimplementowanie zarówno obiektu zasad grupy trybu preferencji, jak i obiektu zasad grupy trybu konserwacji.

Rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z zasadami grupy, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

250842 Rozwiązywanie problemów ze stosowaniem zasad grupy

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad grupy w systemie Windows 2000, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 274846 — ostatni przegląd: 17.07.2008 — zmiana: 1

Opinia