Dostępna jest aktualizacja dotycząca gotowości do obsługi protokołu IPv6 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Wprowadzenie

W tym artykule opisano aktualizację dotyczącą gotowości do obsługi protokołu IPv6 dla systemów Windows 7 oraz Windows Server 2008 R2.

Ta aktualizacja zwiększa wydajność w przypadku migracji ze środowiska protokołu IPv4 do środowiska protokołu IPv6.

Uwaga Po zastosowaniu tej aktualizacji pliki Tcpip.admx i Tcpip.adml zostają zaktualizowane zgodnie ze skonfigurowanymi przez użytkownika ustawieniami języka wyświetlania. Jednak po zainstalowaniu nowego pakietu językowego i skonfigurowaniu dla systemu nowego języka wyświetlania plik Tcpip.adml zostaje zamieniony na plik adml z pakietu językowego. Dlatego plik adml w pakiecie językowym nie może przeanalizować definicji w pliku Tcpip.admx zaktualizowanym przez poprawkę. W takiej sytuacji podczas otwierania przystawki Gpedit.msc w systemie zostaje zwrócony komunikat o błędzie. Aby rozwiązać ten problem, po skonfigurowaniu nowego języka wyświetlania w systemie należy ponownie zainstalować tę poprawkę.

Więcej informacji

Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację

Problem 1

Po przypisaniu publicznego adresu IPv4 w danym środowisku następuje automatyczne przypisanie adresów 6to4 do serwerów i komputerów klienckich. Jest to zachowanie domyślne, występujące również wtedy, gdy komputer nie ma połączenia E2E protokołu IPv6 ani połączenia 6to4. Dlatego łączenie się z lokacjami korzystającymi z protokołu IPv6 może być niemożliwe.

Uwaga W przypadku oczekiwanego zachowania adresy 6to4 nie powinny być przypisywane do klientów z systemem Windows, o ile połączenie nie zostanie potwierdzone.

Ta aktualizacja umożliwia systemowi Windows sprawdzanie możliwości połączenia się z przekaźnikiem, zanim zostanie dodana trasa do niego. System Windows usuwa daną trasę, jeśli połączenie z przekaźnikiem jest niedostępne. Takie zachowanie zapobiega próbom nawiązywania połączeń systemu Windows z adresami IPv6, które nie są dostępne za pośrednictwem przekaźnika.

Uwaga Przekaźnik to trasa publiczna 6to4, która jest używana w celu przekazywania pakietów 6to4 do miejsca docelowego.

Problem 2

Gdy jest używanych wiele adresów IPv6 i tras IPv6, następuje wyczerpanie pamięci jądra, a użycie procesora osiąga wartość 100 procent.

Ta aktualizacja powoduje, że liczba anonsowanych prefiksów i tras, jakie może przetworzyć każdy interfejs, jest ograniczana do wartości 100.

Problem 3

Jeśli komputer ma publiczny adres IPv4 i jest włączone udostępnianie połączenia internetowego, komputer emituje komunikat anonsu routera (RA) dla wygenerowanego adresu 6to4. Dlatego do innych komputerów są przypisywane adresy IPv6. Takie zachowanie powoduje rozłączenie tych komputerów, jeśli komputer emitujący komunikat RA protokołu 6to4 nie ma połączenia E2E protokołu 6to4.

Uwaga Wyłączenie udostępniania 6to4 jest niemożliwe ze względu na zalecenia w dokumencie RFC 6343.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji funkcja udostępniania połączenia 6to4 w systemie Windows jest domyślnie wyłączana.

Problem 4

Scenariusz: komputer jest skonfigurowany w celu używania połączenia IPv6 jako połączenia domyślnego. Ponadto komputer nie ma połączenia z siecią IPv6. W takiej sytuacji łączenie komputera z lokacją korzystającą z protokołu IPv6 zajmuje długi czas.

Ten problem występuje, ponieważ system Windows próbuje najpierw użyć połączenia IPv6. Gdy nawiązanie połączenia nie powiedzie się z powodu błędu przekroczenia limitu czasu, system Windows próbuje użyć połączenia IPv4.

Gdy ta aktualizacja jest zainstalowana, system Windows sprawdza połączenie IPv6 za pomocą funkcji NCSI. W przypadku przerwania połączenia system Windows używa protokołu IPv4 zamiast protokołu IPv6.

Informacje dotyczące aktualizacji

Windows Update
Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Windows Update.
Centrum pobierania Microsoft
Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany system Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę aktualizację, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje o plikach

W poniższych tabelach wymieniono atrybuty plików instalowanych przez tę aktualizację w wersji globalnej. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
    WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
    6.1.760 1.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
    6.1.760 1.22xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
  • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
  • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2750841 — ostatni przegląd: 29.05.2014 — zmiana: 1

Opinia