Dostępna jest aktualizacja usuwająca lukę w zabezpieczeniach sieci w systemie Windows Embedded CE 6.0 R3

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano aktualizację systemu Windows Embedded CE 6.0 R3 usuwającą lukę w zabezpieczeniach sieci.

Więcej informacji

W przypadku skonfigurowania urządzenia z systemem Windows Embedded CE 6.0 R3 jako serwera sieci Web oprogramowanie innego producenta skanujące pod kątem luk w zabezpieczeniach sieci może wykryć lukę umożliwiającą przeprowadzenie „ślepego ataku z resetowaniem połączenia”.

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną aktualizację oprogramowania. Nazwa tej aktualizacji to „Comiesięczna aktualizacja systemu Windows Embedded CE 6.0 (listopad 2012)”.

W sekcji „Informacje o plikach” nazwa pliku każdego pakietu zawiera wersję produktu, datę, numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB) i typ procesora. Format nazwy pliku pakietu jest następujący:Wersja produktu-rrmmdd-kbnnnnnn-typ procesora. Na przykład: Wincepb60-110128-kb2492159-armv4i.msi jest poprawką dla aplikacji ARMV4i Windows Embedded CE 6.0 Platform Builder udokumentowaną w artykule 2492159 z bazy wiedzy i uwzględnioną w comiesięcznej aktualizacji ze stycznia 2011 roku.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, należy pobrać tę comiesięczną aktualizację systemu Windows Embedded CE 6.0 z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web.

Centrum pobierania Microsoft

Windows Embedded CE 6.0

Wymagania wstępne

Ta aktualizacja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy zainstalowano wszystkie uprzednio wydane aktualizacje dla tego produktu.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy wykonać czystą kompilację całej platformy. W tym celu należy użyć jednej z następujących metod:
  • W menu Build (Kompilacja) kliknij polecenie Clean Solution (Oczyść rozwiązanie), a następnie kliknij polecenie Build Solution (Skompiluj rozwiązanie).
  • W menu Build (Kompilacja) kliknij polecenie Rebuild Solution (Ponownie skompiluj rozwiązanie).
Po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tego pakietu aktualizacji oprogramowania ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one przekonwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa elementu Data i godzina w Panelu sterowania.


Pliki instalatora


Pliki uwzględnione w tym pakiecie aktualizacji

Stan

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2758636 — ostatni przegląd: 17.12.2012 — zmiana: 1

Opinia