Nie można zaznaczyć niesąsiadujące tekstu przy użyciu klawiatury


Objawy


Klawiatury umożliwiają określanie obszarów niesąsiadujące tekstu w programie Microsoft Word. Po wykonaniu tej czynności tekst przestaje być zaznaczone, przytrzymaj klawisz CTRL i naciśnij klawisze strzałek, aby przenieść punkt wstawiania, aby kontynuować zaznaczanie tekstu w innym miejscu dokumentu programu Word.

Obejście problemu


Aby obejść ten problem, korzystać z myszy do zaznaczanie nieciągłych obszarów dokumentu programu Word. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz pierwszy tekst, który ma korzystać z myszy.
  2. Przytrzymując klawisz CTRL, zaznacz następny tekst, który ma.
  3. Powtórz krok 2, dopóki nie zaznaczysz cały tekst, który chcesz.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Pomoc programu Word tematu "Zaznacz tekst za pomocą klawiatury" niezgodnie z prawdą, następujące czynności:
Zaznacz tekst, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT i naciskając klawisze służące do przesuwania punktu wstawiania. Aby zaznaczyć kilka obszarów, które nie sąsiadują ze sobą, dokonać pierwszego zaznaczenia, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, a następnie wybierz inne potrzebne elementy.