MS13-091: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Microsoft Office 2010 (narzędzia sprawdzające): 12 listopada 2013

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-091. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, należy przejść do jednej z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Przykładowy scenariusz:
  • Ta aktualizacja zabezpieczeń jest instalowana na komputerze z systemem Windows Server 2003, na którym są zainstalowane narzędzia sprawdzające dla języka japońskiego.
  • Funkcja Autokorekta jest włączona w pakiecie Microsoft Office 2010. 
  • Użytkownik edytuje dokument lub wiadomość e-mail w programie Microsoft Word 2010 bądź Microsoft Outlook 2010.
  • Dokument lub wiadomość e-mail zawiera tekst w języku japońskim.
W takiej sytuacji program Word 2010 lub Outlook 2010 może ulec awarii albo może stale wyświetlać komunikat o błędzie podobny do następującego:

Brak pamięci

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 1 (SP1) lub Service Pack 2 dla pakietu Microsoft Office 2010.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2460049 Opis dodatku SP1 dla pakietu Office 2010

2687455 Opis dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2010

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnej wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa elementu Data i godzina w Panelu sterowania.
Wszystkie obsługiwane wersje pakietu Microsoft Office 2010 x86
FilesVersionSizeDateTime
Css7.dll14.0.7005.100030733631-Oct-1213:41:50
Css7cm.dub14.0.7104.5000307225-Jun-1322:40:16
Css7data.dll14.0.7104.500049586425-Jun-1323:01:16
Css7wre.dub14.0.7104.500010291225-Jun-1322:40:20
Msgr3en.dll3.1.17519321405613-Sep-112:06:28
Mshy2_en.dll14.0.7005.100018288831-Oct-1213:41:56
Mshy2_en.lex14.0.7001.100047513623-Aug-1214:26:42
Mssp3en.lex14.0.7104.5000134809625-Jun-1322:41:00
Mssp7.dubNot applicable31022-Jan-1312:27:38
Msspell3.dll14.0.7107.500015894487-Aug-1320:27:16
Msth3am.lex14.0.7104.5000425113625-Jun-1322:39:26
Msthes3.dll14.0.7005.100034264831-Oct-1213:41:48
Nl7model.dll14.0.7104.5000580120825-Jun-1323:01:16
Wszystkie obsługiwane wersje pakietu Microsoft Office 2010 x64
FilesVersionSizeDateTime
Css7.dll14.0.7005.100048090431-Oct-1213:46:00
Css7cm.dub14.0.7104.5000358425-Jun-1323:01:30
Css7data.dll14.0.7104.500059519225-Jun-1323:18:14
Css7wre.dub14.0.7104.500010342425-Jun-1323:01:32
Mshy2_en.dll14.0.7005.100022437631-Oct-1213:46:02
Mshy2_en.lex14.0.7001.100047564823-Aug-1214:45:36
Mssp3en.lex14.0.7104.5000134860825-Jun-1323:02:08
Mssp7.dubNot applicable31022-Jan-1312:20:20
Msspell3.dll14.0.7107.500020251607-Aug-1320:42:28
Msth3am.lex14.0.7104.5000425164825-Jun-1323:00:50
Msthes3.dll14.0.7005.100045528831-Oct-1213:46:08
Nl7model.dll14.0.7104.5000580172025-Jun-1323:18:14
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2760781 — ostatni przegląd: 27.03.2014 — zmiana: 1

Opinia