Niestandardowe znaczniki XML są usuwane po otwarciu dokumentu w programie Word 2013

Symptomy

Przykładowy scenariusz: w programie Microsoft Word 2013 otwarto dokument w jednym z następujących formatów pliku:
 • Dokument programu Word (docx)
 • Dokument programu Word z włączoną obsługą makr (docm)
 • Szablon programu Word (dotx)
 • Szablon programu Word z włączoną obsługą makr (dotm)
 • Dokument XML programu Word (xml)
 • Dokument XML programu Word 2003 (xml)
 • Dokument programu Word 97–2003 (doc)
 • Strona sieci Web (html)
 • Tekst sformatowany RTF (rtf)
W tym scenariuszu wszystkie niestandardowe znaczniki XML są usuwane z dokumentu. Niestandardowe znaczniki XML w dokumencie programu Word są wyświetlane jako różowe nazwy tagów otaczające tekst w dokumencie. (Różowy jest kolorem domyślnym).

Przyczyna

Usunięcie niestandardowych znaczników XML jest skutkiem wyroku sądowego wydanego 22 grudnia 2009 w Stanach Zjednoczonych. Klienci, którzy kupili lub licencjonowali program Word 2013, uzyskują oprogramowanie niezawierające określonej implementacji niestandardowych znaczników XML.

Więcej informacji

W programie Word 2013 usunięto następujące funkcje niestandardowych znaczników XML:
 • Usunięto wszystkie elementy interfejsu użytkownika powiązane z niestandardowymi znacznikami XML.
 • Wszystkie modele obiektów niestandardowych znaczników XML zwracają przy próbie uzyskania do nich dostępu następujące błędy:

  Tej metody nie można stosować do tego obiektu

  Właściwość nie jest dostępna dla tego obiektu
 • W przypadku otwarcia pliku zawierającego niestandardowe znaczniki XML są one usuwane przy zapisywaniu pliku. Podczas otwierania pliku zawierającego niestandardowe znaczniki XML zwracany jest następujący komunikat:

  Plik zawiera niestandardowe elementy XML, które nie są już obsługiwane w programie Word. Jeśli zapiszesz ten plik, te niestandardowe elementy XML zostaną trwale usunięte.

  Uwaga Działaniem tego komunikatu można sterować za pomocą zasad grupy: przy użyciu zasady o nazwie CustomMarkupWarning.

Wszystkie rozwiązania zawierające niestandardowe znaczniki XML wymagają poprawienia. Wiele rozwiązań opartych na niestandardowych znacznikach XML można zaimplementować przy użyciu alternatywnych technologii dostępnych w programie Word 2013. Do tych technologii należą kontrolki zawartości, pola formularzy i zakładki. Na przykład kontrolki zawartości (oraz inne technologie, takie jak zakładki) pozwalają deweloperom tworzyć dokumenty strukturalne i przypisywać dowolne wartości do zawartości strukturalnej. Te dowolne wartości umożliwiają przypisywanie semantycznego znaczenia fragmentom zawartości.

Aby uzyskać wyjaśnienia i więcej informacji dotyczących kontrolek zawartości, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
978951 Opis aktualizacji dla programów Word 2003 i Word 2007 ze stycznia 2010

2445062 Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia dokumentu w programie Word: „Plik zawiera niestandardowe elementy XML, które nie są już obsługiwane w programie Word”

2445060 Niestandardowe mapowanie XML jest usuwane po otwarciu dokumentu w programie Word 2010

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2761189 — ostatni przegląd: 22.10.2012 — zmiana: 1

Opinia