Kod błędu "3241607174" podczas próby włączenia odświeżania danych według harmonogramu na skoroszytu programu Excel 2013, który jest przechowywany w programie SharePoint Server 2010

Objawy

Załóżmy przesłać skoroszyt programu Microsoft Excel 2013 galerii programu PowerPivot na serwerze Microsoft SharePoint Server 2010. Po włączeniu odświeżania danych według harmonogramu do skoroszytu, pojawi się następujący komunikat o błędzie z wystąpienia programu SQL Server Analysis Services:
Kod błędu: 3241607174

Nie znaleziono połączenie odpowiadające osadzone dane programu PowerPivot w skoroszycie programu Excel, pliku Nazwa_pliku.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ program Excel 2013 zawiera modele uaktualnionych danych, które nie mogą być planowane do odświeżania danych w galerii programu PowerPivot na serwerze programu SharePoint Server 2010.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, należy uaktualnić program SharePoint Server 2010 do programu Microsoft SharePoint Server 2013. Po uaktualnieniu można zaplanować odświeżanie danych do skoroszytu programu Excel 2013 w galerii programu PowerPivot na serwerze SharePoint Server 2013.

Więcej informacji

Modele danych w programie Excel 2013 może być obniżony do modeli danych w programie Microsoft Excel 2010.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2761246 — ostatni przegląd: 15.02.2017 — zmiana: 1

Microsoft Excel 2013

Opinia