Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2000

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2000.

WPROWADZENIE

Dodatki Service Pack dla pakietu Office 2000 dostarczają najnowszych aktualizacji pakietu Office 2000. Dodatki Service Pack zawierają rozszerzenia zabezpieczeń i ulepszenia w zakresie stabilności i wydajności. Dodatki Service Pack zawierają poprawki, które zostały wcześniej wydane w osobnych aktualizacjach.W tym artykule opisano metody uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla pakietu Office 2000.

Powrót do początku

Więcej informacji

Metody uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla pakietu Office 2000

Następująca lista przedstawia metody, którymi można się posłużyć w celu uzyskania najnowszego dodatku Service Pack dla pakietu Office 2000: Powrót do początku

Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2000 zwitryny Microsoft Update lub Office Update

Jeśli uaktualniany komputer ma dostęp do Internetu, zaleca się niżej wymienione metody uzyskania najnowszego dodatku Service Pack dla pakietu Office 2000. Witryny sieci Web Microsoft Update i Office Update automatycznie wyświetlają monit o instalację odpowiednich w przypadku danego komputera dodatków Service Pack dla pakietu Office 2000.Powrót do początku

Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2000 z witryny Microsoft Download Center

Uzyskanie najnowszego dodatku Service Pack dla pakietu Office 2000 z witryny Microsoft Download Center zaleca się w następujących przypadkach:
 • Dodatek Service Pack ma zostać pobrany bez natychmiastowej instalacji.
 • Dodatek Service Pack ma zostać pobrany, a następnie przeniesiony na komputer niepodłączony do intranetu lub na komputer, który ma wolne połączenie z Internetem.
W witrynie Microsoft Download Center są wymienione i objaśnione nowe rozwiązania zawarte w najnowszym dodatku Service Pack dla pakietu Office 2000. Witryna Microsoft Download Center zawiera także dodatkowe informacje na temat wdrożenia. Powrót do początku


Problemy rozwiązane w najnowszym dodatku Service Pack dla pakietu Office 2000

W następujących artykułach opisano, jak uzyskać listę problemów, które zostały rozwiązane w najnowszym dodatku Service Pack dla pakietu Office 2000. Ponadto artykuły te zawierają informacje o znanych problemach związanych z najnowszym dodatkiem Service Pack dla pakietu Office 2000. Klikaj następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Dodatek SP3 dla pakietu Office 2000 — data wydania: 13 listopada 2002

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodatku SP3 dla pakietu Office 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  326585 Opis dodatku Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Office 2000 (S326585 )

 • Dodatek SP2 dla pakietu Office 2000 — data wydania: 28 listopada 2000

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodatku SP2 dla pakietu Office 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  278942 OFF2000: Co to jest dodatek Service Pack 2 (SP-2) dla pakietu Office 2000?

 • Dodatek SR1 dla pakietu Office 2000 — data wydania: 12 maja 2000

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodatku SR1 dla pakietu Office 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  261933 OFF2000: Co to jest aktualizacja SR-1a?

Właściwości

Identyfikator artykułu: 276367 — ostatni przegląd: 14.05.2008 — zmiana: 1

Opinia