Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack do programu Internet Explorer 5.5

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

Aktualizacje programu Internet Explorer są rozprowadzane w dodatkach Service Pack. Dodatki Service Pack pomagają utrzymać aktualność programu Internet Explorer, a ponadto rozszerzają i aktualizują funkcjonalność komputera. Dodatki Service Pack są kumulatywne — każdy nowy dodatek Service Pack zawiera wszystkie poprawki zawarte w poprzednich dodatkach Service Pack oraz nowe poprawki. Przed zainstalowaniem najnowszego dodatku Service Pack nie trzeba instalować żadnego starszego dodatku Service Pack. Na przykład przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 2 (SP2) do programu Internet Explorer 5.5 nie trzeba instalować dodatku Service Pack 1 (SP1) do programu Internet Explorer 5.5, ponieważ dodatek SP2 zawiera wszystkie poprawki zawarte w dodatku SP1.

Więcej informacji

Dodatek Service Pack 2 do programu Internet Explorer 5.5

Data wydania: 2 sierpnia 2001

Jak uzyskać

Dodatek SP2 do programu Internet Explorer 5.5 jest dostępny do pobrania w firmie Microsoft tylko w przypadku systemu Windows Millennium Edition. Aby pobrać plik, odwiedź witrynę Microsoft – Centrum pobierania:Firma Microsoft nie udziela standardowej pomocy technicznej dla programu Internet Explorer 5.5 działającego na innych systemach operacyjnych. W rezultacie nie można pobrać dodatku SP2 do programu Internet Explorer 5.5 dla innych systemów operacyjnych. Aby uzyskać więcej informacji o dostępności programu Internet Explorer i jego obsłudze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Jeśli masz program Internet Explorer 5.5 działający w innym systemie operacyjnym, firma Microsoft zaleca uaktualnienie programu Internet Explorer do najnowszej wersji Internet Explorer 6.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak otrzymać najnowszą wersję programu Internet Explorer 6, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
328548 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer 6

Lista poprawek

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów rozwiązanych w dodatku SP2, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
303201 Lista problemów rozwiązanych w dodatku Service Pack 2 dla programu Internet Explorer 5.5

Opis

Dodatek Service Pack 2 (SP2) do programu Internet Explorer 5.5 oferuje najnowsze aktualizacje i poprawki zabezpieczeń dla technologii Internet Explorer. Dodatek SP2 do programu Internet Explorer 5.5 można zainstalować jako uaktualnienie istniejących wersji programu Internet Explorer lub na komputerach nie zawierających starszej instalacji programu Internet Explorer.

Używając programu Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2 i Narzędzi internetowych, łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej można łączyć się z Internetem i znajdować potrzebne informacje, a jako domyślnego programu telefonicznego, jeśli jest już zainstalowany program Dial-Up Networking, można używać Menedżera połączeń.
  • Jeśli używasz systemu operacyjnego Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows NT 4.0, zainstalowanie dodatku SP2 do programu Internet Explorer 5.5 uaktualnia komputer do szyfrowania 128-bitowego.
  • Jeśli używasz systemu operacyjnego Windows 2000 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me), zainstalowanie dodatku SP2 do programu Internet Explorer 5.5 nie zmienia bieżącego poziomu szyfrowania na komputerze.
Jeśli jesteś usługodawcą internetowym, dostawcą treści internetowych lub administratorem w firmie i chcesz dostosować lub rozprowadzić program Internet Explorer 6.0, możesz uzyskać zestaw Microsoft Internet Explorer Administration Kit dla programu Internet Explorer 6.0 z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga: Program Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2 nie obsługuje dodatków typu plug-in w stylu produktów firmy Netscape.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
303401 Dodatki typu plug-in w stylu produktów firmy Netscape nie działają po uaktualnieniu programu Internet Explorer

Dodatek Service Pack 1 do programu Internet Explorer 5.5

Data wydania: 2 listopada 2000

Jak uzyskać

Firma Microsoft nie udostępnia już dodatków Service Pack do programu Internet Explorer 5.5. Aby uzyskać informacje dotyczące dostępności programu Internet Explorer oraz pomocy technicznej, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:Jeśli masz program Internet Explorer 5.5, firma Microsoft zaleca uaktualnienie programu Internet Explorer do najnowszej wersji Internet Explorer 6.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak otrzymać najnowszą wersję programu Internet Explorer 6, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
328548 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer 6

Lista poprawek

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów rozwiązanych w dodatku SP1, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276370 Lista problemów rozwiązanych w dodatku Service Pack 1 dla programu Internet Explorer 5.5

Opis

Dodatek Service Pack 1 (SP1) do programu Internet Explorer 5.5 oferuje najnowsze aktualizacje i poprawki zabezpieczeń dla technologii Internet Explorer. Dodatek SP1 do programu Internet Explorer 5.5 można zainstalować jako uaktualnienie istniejących wersji programu Internet Explorer lub na komputerach nie zawierających starszej instalacji programu Internet Explorer.

Używając programu Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP1 i Narzędzi internetowych, łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej można łączyć się z Internetem i znajdować potrzebne informacje, a jako domyślnego programu telefonicznego, jeśli jest już zainstalowany program Dial-Up Networking, można używać Menedżera połączeń.

Instalator programu Internet Explorer dla systemu Microsoft Windows 2000 nie pozwala na dostosowanie instalacji ani na używanie żadnych opcji zaawansowanych Instalatora. Przyczyną takiego zachowania jest nowa funkcja w systemie Windows 2000, Ochrona plików systemu Windows.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256340 Informacje o instalacji programu Internet Explorer na komputerze z systemem Windows 2000
  • Jeśli używasz systemu operacyjnego Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows NT 4.0, zainstalowanie dodatku SP1 do programu Internet Explorer 5.5 uaktualnia komputer do szyfrowania 128-bitowego.
  • Jeśli używasz systemu operacyjnego Windows 2000 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me), zainstalowanie dodatku SP1 do programu Internet Explorer 5.5 nie zmienia bieżącego poziomu szyfrowania na komputerze.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Internet Explorer 5.5 SP1 i Narzędzi internetowych, odwiedź następującą witrynę funkcji programu Internet Explorer 5.5 SP1 i Narzędzi internetowych w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 276369 — ostatni przegląd: 26.10.2007 — zmiana: 1

Opinia