Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.3.5

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-076. Ten biuletyn zabezpieczeń zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Aktualizacja pakietu Office 2008 dla komputerów Mac 12.3.5 zawiera ulepszenia zabezpieczeń. Zawiera poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach, które umożliwiają osobie atakującej zastąpienie zawartości pamięci komputera przy użyciu złośliwego kodu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz biuletyn zabezpieczeń wymieniony we wcześniejszej części tego dokumentu.  

Wcześniej wydane ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Ta aktualizacja zawiera wszystkie ulepszenia wydane we wszystkich poprzednich aktualizacjach dla pakietu Office 2008. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ulepszeń wprowadzonych w poprzedniej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
953822 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.1.1 (strona może być w języku angielskim)

956344 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.1.2

958267 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.1.3

960401 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.1.5

968694 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.1.7

971822 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.1.9

973254 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.0

974170 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.1 (strona może być w języku angielskim)

976828 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.3

980839 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.4

2028864 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.5

2284162 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.6

2422352 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.7

2476512 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.8 (strona może być w języku angielskim)

2505927 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.9

2555785 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.3.0

2598781 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.3.1

2644354 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.3.2

2665346 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.3.3

2721014 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.3.4 (strona może być w języku angielskim)

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ulepszeń w aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.1.4, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji 12.3.5 dla pakietu Office 2008 należy upewnić się, że na komputerze jest uruchomiony system Mac OS X 10.4.9 (Tiger) lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia te wymagania wstępne, należy kliknąć polecenie About This Mac (O tym Macintoshu) w menu Apple.

Ponadto przed zainstalowaniem aktualizacji pakietu Office 2008 dla komputerów Mac 12.3.5 należy zainstalować aktualizację pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.0.

Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące czynności:
  1. W menu Go (Idź) kliknij polecenie Applications (Programy).
  2. Otwórz folder Microsoft Office 2008, a następnie otwórz dowolną aplikację pakietu Office (np. program Word).
  3. W menu Word kliknij polecenie About Word (Word — informacje).
  4. W oknie dialogowym About Word (Word — informacje) sprawdź numer wersji obok pozycji Latest Installed Update (Najnowsza zainstalowana aktualizacja).

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.3.5.

Data wydania: 13 listopada 2012

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Zaktualizowane pliki

Aby zapoznać się z pełną listą plików, które są dodawane lub zmieniane w wyniku zastosowania tej aktualizacji, należy kliknąć dwukrotnie instalatora aktualizacji, a następnie kliknąć polecenie Show Files (Pokaż pliki) w menu File (Plik).
Uwagi
  • Aktualizacja 12.3.5 dla pakietu Office 2008 jest również dostępna za pośrednictwem programu AutoUpdate firmy Microsoft. Program AutoUpdate automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft.

    Aby skorzystać z programu AutoUpdate, należy uruchomić program pakietu Microsoft Office. Następnie w menu Help (Pomoc) należy kliknąć polecenie Check for Updates (Sprawdź aktualizacje).

    Aby uzyskać więcej informacji o zasobach dotyczących pakietu Office 2008 dla komputerów Mac, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2764048 — ostatni przegląd: 16.11.2012 — zmiana: 1

Opinia