Moduł sprawdzania pisowni dodatek programu Internet Explorer 10 Release Preview w dodatku SP1 dla systemu Windows 7 jest dostępny

Dotyczy: Windows 7 Service Pack 1Internet Explorer 10

Streszczenie


Słowniki sprawdzania pisowni są teraz dostępne dla programu Internet Explorer 10 Release Preview na komputerach z systemem Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).

Więcej informacji


Można pobrać określonego modułu sprawdzania pisowni słowniki umożliwiające sprawdzanie pisowni i automatyczne poprawianie w język i ustawienia regionalne. Słowniki te są dostępne tylko przy użyciu okna dialogowego Zarządzanie dodatkami w Explorer.After Internetu, instalowanie określonego modułu sprawdzania pisowni słownik, może być konieczne ponowne uruchomienie przeglądarki.Uwaga: Aby otworzyć okno dialogowe Zarządzaj dodatkami, Otwórz program Internet Explorer, kliknij przycisk Narzędzia IE Tools button w prawym górnym rogu programu Internet Explorer, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj dodatkami. Więcej informacji dla klientów w sieci firmowej Dostępność słowniki sprawdzania pisowni w sieci firmowej jest określana przez administratorów sieci. Jeśli brak słowników są dostępne, sprawdź, czy połączenie internetowe jest dostępny i działa. Poproś administratora sieci, zatwierdzanie pakietów słownik sprawdzania pisowni lub udostępnienie pakietu w sieci.