OLEXP: Jak w programie Outlook Express wykonać kopię zapasową i przywrócić listę zablokowanych nadawców oraz inne reguły pocztowe

Aby uzyskać informacje dotyczące różnic między klientami poczty e-mail: programem Microsoft Outlook Express oraz programem Microsoft Outlook, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Różnice między programami Outlook i Outlook Express
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania Rejestru. Przed próbą modyfikowania Rejestru należy wykonać jego kopię zapasową i upewnić się, że wiadomo, jak przywrócić Rejestr, gdy wystąpi problem. Aby uzyskać informacje o sposobie wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania Rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Description of the Microsoft Windows Registry

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób wykonania kopii zapasowej i odzyskania listy zablokowanych nadawców oraz innych reguł poczty w programie Outlook Express w wersji 5 lub nowszej. Jeśli w programie Outlook Express używanych jest wiele tożsamości, omawiane kroki powinny zostać powtórzone dla każdej tożsamości, a dane odpowiednio oddzielone. Ułatwi to odzyskiwanie poszczególnych tożsamości.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Jak wykonać kopię zapasową listy zablokowanych nadawców i innych reguł poczty

Lista zablokowanych nadawców

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie
  regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Znajdź i kliknij następujące podklucze Rejestru (zapisz każdy klucz w innym pliku):
  HKEY_CURRENT_USER\Identities\{Identity Number}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Block Senders
 4. W menu Rejestr kliknij polecenie Eksportuj plik Rejestru.
 5. W polu Zapisz w zmień lokalizację na pulpit.
 6. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę
  zablokowani nadawcy.reg
  (dla klucza Block Senders), a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Inne reguły poczty

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie
  regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Znajdź i kliknij następujące podklucze Rejestru (zapisz każdy klucz w innym pliku):
  HKEY_CURRENT_USER\Identities\{Identity Number}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Rules\Mail
 4. W menu Rejestr kliknij polecenie Eksportuj plik Rejestru.
 5. W polu Zapisz w zmień lokalizację na pulpit.
 6. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę
  reguły poczty.reg
  (dla klucza mail rules), a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 7. W menu Rejestr kliknij polecenie Zakończ.
UWAGA: Aby uzyskać dodatkową ochronę, skopiuj pliki kluczy Rejestru z pulpitu do dowolnej z następujących lokalizacji:
 • Inna partycja na komputerze.
 • Lokalizacja sieciowa.
 • Określony nośnik wymienny.

Jak przywrócić działanie listy zablokowanych nadawców i innych reguł poczty na nowo zainstalowanym systemie operacyjnym

 1. W nowym systemie operacyjnym otwórz program Outlook Express i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Kreatora połączeń internetowych, aby skonfigurować tożsamość i informacje o koncie. Jeśli w poprzedniej instalacji używano wielu tożsamości, omawiane kroki należy wykonać dla każdej tożsamości. Aby to zrobić:
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz polecenie notepad.exe.
 4. Kliknij polecenie Otwórz w menu Plik, a następnie znajdź utworzony przez siebie plik Zablokowani nadawcy.reg.
 5. W drugim wierszu tekstu zaznacz tekst znajdujący się za kluczem „HKEY_CURRENT_USER\Identity\” zawierającym nawiasy klamrowe {}. W menu Edycja kliknij polecenie Kopiuj w celu skopiowania tego tekstu do schowka systemu Microsoft Windows.
 6. W menu Edycja kliknij polecenie Zamień. Kliknij wskaźnikiem w polu Znajdź, a następnie w menu Edycja kliknij polecenie Wklej, aby wkleić tekst w tym polu. Nie zamykaj aplikacji Notatnik, dopóki nie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat w późniejszym etapie tego procesu.
 7. W nowym systemie operacyjnym uruchom program Edytor Rejestru (tak jak w kroku 1 sekcji „Lista zablokowanych nadawców”) i znajdź folder HKEY_Current_User\Identities. W prawym okienku kliknij dwukrotnie klucz User ID, a następnie kliknij pole Dane wartości.
 8. Naciśnij klawisze CTRL+C, aby skopiować tę wartość do schowka systemu Windows. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe Edytowanie ciągu, a następnie zamknij program Edytor Rejestru.
 9. W programie Notatnik kliknij wskaźnikiem pole Zamień na, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V, aby wkleić tekst. Kliknij przycisk Zamień wszystko, aby zamienić wszystkie instancje ciągów tekstowych.
 10. Przewiń całą listę, aby upewnić się, że wszystkie klucze Rejestru zamiast starego ciągu zawierają nowy ciąg tekstowy. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz, a następnie zamknij program Notatnik.
 11. Kliknij dwukrotnie plik Zablokowani nadawcy.reg, a następnie po pojawieniu się monitu „Czy na pewno chcesz ...” kliknij przycisk Tak w celu zaimportowania listy zablokowanych nadawców do Rejestru w nowym systemie operacyjnym.
 12. Wykonaj kroki od 2 do 11 powyżej, aby dokonać aktualizacji pliku reguły poczty.reg, wprowadzając do niego informacje o nowej tożsamości.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 276511 — ostatni przegląd: 19.08.2003 — zmiana: 1

Opinia