Komunikat o błędzie „Odmowa dostępu” przy próbie uzyskania dostępu do udostępnionych folderów

Symptomy

Przy próbie uzyskania dostępu do udostępnionych folderów może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Odmowa dostępu.

Przyczyna

Problem może wystąpić, jeśli użytkownicy nie mają ustawionego prawa pomijania sprawdzania przy przechodzeniu przez foldery nadrzędne udostępnianego zasobu. Użytkownicy muszą mieć to prawo, aby móc otwierać foldery i uzyskiwać dostęp do znajdujących się w nich plików i folderów.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problem, włącz prawo użytkownika do pomijania sprawdzania przy przechodzeniu przez folder. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom Eksploratora Windows na komputerze, na którym znajduje się niedostępny udział.
  2. Otwórz, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij folder nadrzędny udostępnianego zasobu, znajdujący się bezpośrednio w katalogu głównym dysku, a następnie kliknij polecenie
    Właściwości. Na przykład, jeśli struktura folderów jest następująca: C:\Multimedia\Music\Barok, a folder Barok jest udostępnianym zasobem, to kliknij folder Multimedia.
  3. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
  4. Zaznacz pole wyboru Resetuj uprawnienia na wszystkich obiektach podrzędnych i włącz propagację uprawnień dziedzicznych.
  5. W obszarze Wpisy uprawnienia kliknij użytkownika lub grupę, której dotyczy problem opisany w części Symptomy tego artykułu, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
  6. Zaznacz pole wyboru w kolumnie Zezwalaj po prawej stronie pozycji Przechodzenie przez folder/Wykonywanie pliku. Jeśli dla tej pozycji zaznaczone jest pole wyboru w kolumnie Odmów, to kliknij je, aby je wyczyścić.
  7. Kliknij przycisk OK trzykrotnie.

Więcej informacji

Prawo do pomijania sprawdzania przy przechodzeniu przez folder pozwala użytkownikom przechodzić przez foldery, nawet jeśli nie mają do nich uprawnień. Prawo to nie umożliwia wyświetlania zawartości folderów. Pominięcie sprawdzania przy przechodzeniu przez folder jest prawem użytkowników zaawansowanych.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 277644 — ostatni przegląd: 13.07.2003 — zmiana: 1

Opinia