Błąd podczas uruchamiania programu Outlook 2003 w przypadku zainstalowania pakietu Office 2013

Symptomy

Podczas uruchamiania programu Microsoft Office Outlook 2003 może zostać zwrócony komunikat o błędzie podobny do jednego z następujących:

OUTLOOK.EXE — Nie znaleziono porządkowej
Nie znaleziono porządkowej 8626 w bibliotece dołączanej dynamicznie
C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\outlph.dll 

OUTLOOK.EXE — Nie znaleziono porządkowej
Nie znaleziono porządkowej 7950 w bibliotece dołączanej dynamicznie
MSO.dll

Przyczyna

Ten problem występuje w przypadku zainstalowania obu poniższych wersji programu Outlook na tym samym komputerze:
 • Outlook 2013 (jako część modułu Szybka instalacja pakietu Office 2013)
 • Outlook 2003

Rozwiązanie

Nie jest obsługiwana konfiguracja, w której na tym samym komputerze są zainstalowane programy Outlook 2003 i Outlook 2013. Zalecane jest usunięcie programu Outlook 2003 i korzystanie z programu Outlook 2013. Można usunąć pakiet Office 2003 lub usunąć tylko program Outlook 2003 z instalacji pakietu Office 2003.
 • W celu odinstalowania pakietu Office 2003 można wykonać poniższą procedurę.
  1. Otwórz Panel sterowania.
  2. W obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program.
  3. Na liście zainstalowanych programów zaznacz instalację pakietu Office 2003, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj.
  4. Wykonaj czynności podane w programie instalacyjnym, aby odinstalować pakiet Office 2003.
 • W celu usunięcia programu Outlook 2003 z instalacji pakietu Office 2003 można wykonać poniższą procedurę.
  1. Otwórz Panel sterowania.
  2. W obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program.
  3. Na liście zainstalowanych programów zaznacz instalację pakietu Office 2003, a następnie kliknij pozycję Zmień.
  4. W oknie dialogowym Opcje trybu konserwacji wybierz pozycję Dodaj lub usuń funkcje i kliknij przycisk Dalej.
  5. W oknie dialogowym Instalacja niestandardowa wyczyść kliknięciem opcję Outlook i kliknij pozycję Aktualizuj.


Więcej informacji

Jeśli jest konieczne korzystanie z programu Outlook 2003 do czasu przeprowadzenia pełnej migracji do programu Outlook 2013, można naprawić instalację pakietu Office 2003. Umożliwi to korzystanie z programu Outlook 2003, ale można w ten sposób uszkodzić instalację programu Outlook 2013. Dlatego zdecydowanie zaleca się usunięcie programu Outlook 2003 w celu rozwiązania tego problemu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2782421 — ostatni przegląd: 29.01.2013 — zmiana: 1

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Office Outlook 2003

Opinia