Identyfikatory zdarzeń ESENT 1000, 1202, 412 i 454 są często rejestrowane w dzienniku zdarzeń aplikacji

Symptomy

Komunikaty z następującymi identyfikatorami zdarzenia są rejestrowane co pięć minut w dzienniku zdarzeń aplikacji:
Typ zdarzenia: Błąd

Źródło zdarzenia: Userenv

Kategoria zdarzenia:Brak

Identyfikator zdarzenia: 1000

Data:6/7/2000

Godzina:14:56:53

Użytkownik:WINDOWS NT AUTHORITY\SYSTEM

Komputer:ASKO-ONE

Opis: Do rozszerzenia obiektu zasad grupy ze strony klienta Zabezpieczenia przekazano flagi (17) i zwrócono kod stanu błędu (1208).
oraz
Typ zdarzenia: Ostrzeżenie

Źródło zdarzenia: SceCli

Kategoria zdarzenia:Brak

Identyfikator zdarzenia: 1202

Data:6/7/2000

Godzina:14:56:53

Użytkownik:N/D

Komputer:ASKO-ONE

Opis: Zasady zabezpieczeń są propagowane z ostrzeżeniem. 0x4b8: Wystąpił błąd rozszerzony. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji dotyczącej rozwiązywania problemów w Pomocy na temat zabezpieczeń.
oraz
Typ zdarzenia: Błąd

Źródło zdarzenia: ESENT

Kategoria zdarzenia:Rejestrowanie/Odzyskiwanie

Identyfikator zdarzenia: 454

Data:6/7/2000

Godzina:14:56:53

Użytkownik:N/D

Komputer:ASKO-ONE

Opis: Usługi (PID) Nie można zainicjować przywracania bazy danych. Błąd -530.
oraz
Typ zdarzenia: Błąd

Źródło zdarzenia: ESENT

Kategoria zdarzenia:Rejestrowanie/Odzyskiwanie

Identyfikator zdarzenia: 412

Data:6/7/2000

Godzina:14:56:53

Użytkownik:N/D

Komputer:ASKO-ONE

Opis: Usługi (PID) Nie można odczytać nagłówka dziennika. Błąd -530.

Przyczyna

Ten problem występuje w przypadku uszkodzenia pliku bazy danych zasad grupy.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj procedurę opisaną w tej sekcji i ponownie utwórz lokalny plik zasad grupy.


UWAGA: Po zastosowaniu tej procedury komputer jest przywracany do stanu pierwotnej instalacji; zasady zabezpieczeń lokalnych nie są zdefiniowane.


WAŻNE: Przed wykonaniem poniższych kroków na kontrolerze domeny utwórz kopię zapasową udziału SYSVOL. Znany jest niepotwierdzony wypadek zresetowania zasad domyślnego kontrolera domeny po wykonaniu tych kroków.
 1. Otwórz folder %SystemRoot%\Security, utwórz nowy folder i nadaj mu nazwę „OldSecurity”.
 2. Przenieś wszystkie pliki z rozszerzeniem .log z folderu %SystemRoot%\Security do folderu OldSecurity.
 3. Znajdź plik Secedit.sdb w folderze %SystemRoot%\Security\Database i zmień jego nazwę na „Secedit.old”.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie
  mmc, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij menu Konsola, kliknij polecenie
  Dodaj/Usuń przystawkę, a następnie dodaj przystawkę Konfiguracja i analiza zabezpieczeń.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję
  Konfiguracja i analiza zabezpieczeń, a następnie kliknij przycisk Otwórz bazę danych.
 7. Przejdź do folderu %SystemRoot%\Security\Database, wpisz Secedit.sdb w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 8. Kiedy pojawi się monit o zaimportowanie szablonu, kliknij plik
  Setup Security.inf, a następnie kliknij przycisk Otwórz.


  UWAGA: Jeśli pojawi się komunikat „Odmowa dostępu”, można bezpiecznie go zignorować.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 278316 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia