Dostępna jest aktualizacja zmieniająca domyślne zachowanie kształtowania dla renderowania tekstu w języku arabskim w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Wprowadzenie

W tym artykule opisano aktualizację, która zmienia domyślne zachowanie kształtowania czcionek OpenType w języku arabskim w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Po zastosowaniu tej aktualizacji czcionki języka arabskiego, które zawierają ozdobne ligatury i odmiany kontekstowe, mogą być inaczej kształtowane lub wyświetlane w aplikacjach (na przykład w pakiecie Microsoft Office 2013).

Więcej informacji

Ta aktualizacja zapobiega automatycznemu stosowaniu ozdobnych ligatur i odmian kontekstowych. Ponadto ta aktualizacja wyrównuje zachowanie kształtowania dla renderowania tekstu w języku arabskim z zachowaniem tekstu w języku arabskim w systemie Windows 8.

Informacje dotyczące aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Microsoft Update
Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Windows Update.
Centrum pobierania Microsoft
Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, na komputerze musi być uruchomiony system Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z aktualizacji w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.
Informacje o plikach
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Aby uzyskać więcej informacji o formatach czcionki OpenType, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Informacje o dodatkowych plikach
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2786400 — ostatni przegląd: 30.08.2013 — zmiana: 1

Opinia