Komunikat o błędzie: Operacja została anulowana ze względu na ograniczenia nałożone na ten komputer

Symptomy

Podczas próby uruchomienia programu po zalogowaniu się może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Operacja została anulowana ze względu na ograniczenia nałożone na ten komputer. Skontaktuj się z administratorem systemu.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli istnieje obiekt zasad grupy (GPO), który ogranicza możliwości uruchamiania programów. Uruchamianie programów można ograniczyć przez zastosowanie jednej z następujących zasad w zasadach grupy jednostki organizacyjnej domeny lub w zasadach grupy komputera lokalnego:

  • Nie uruchamiaj określonych aplikacji systemu Windows.
  • Uruchamiaj tylko dozwolone aplikacje systemu Windows.

Rozwiązanie

Jeśli trzeba uruchomić program, którego dotyczy ograniczenie, należy się skontaktować z administratorem systemu i poprosić go o zmodyfikowanie obiektu GPO.

Stan

Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.

Więcej informacji

Będąc administratorem, można sprawdzić, jakie zasady są włączone. Aby to zrobić, należy kliknąć folder Konfiguracja użytkownika, kliknąć folder Szablony administracyjne, a następnie kliknąć folder System.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 278839 — ostatni przegląd: 13.06.2007 — zmiana: 1

Opinia