OFF2000: Co to jest dodatek Service Pack 2 (SP-2) dla pakietu Office 2000?

Streszczenie

W tym artykule jest opisany dodatek Service Pack 2 (SP-2) dla pakietu Microsoft Office 2000.

Więcej informacji

Co to jest dodatek Service Pack 2 dla pakietu Office 2000?

Dodatek SP-2 dla pakietu Office 2000 to aktualizacja, która zwiera wszystkie aktualizacje zabezpieczeń w witrynie Office Update w sieci Web i niektóre aktualizacje specjalne dla klientów korporacyjnych.

Kto powinien zainstalować dodatek Service Pack 2 dla pakietu Office 2000?

Głównymi odbiorcami dodatku SP-2 dla pakietu Office są klienci korporacyjni. Jedyną aktualizacją zawartą w dodatku SP-2 dla pakietu Office 2000 korzystną dla klientów indywidualnych są aktualizacje zabezpieczeń, dostępne w witrynie Office Update w sieci Web.


Mimo to dodatek SP-2 nie jest aktualizacją krytyczną dla klientów korporacyjnych lub indywidualnych. Z tego powodu dodatek SP-2 nie jest aktualizacją wstępnie wymaganą przed aktualizacjami pakietu Office 2000, dostarczonymi po dodatku SP-2 dla pakietu Office.

Czy instalacja dodatku SR-1 dla pakietu Office wymaga instalacji dodatku SP-2 dla pakietu Office 2000?

Tak. Pakiet Microsoft Office 2000 Service Release 1 (SR-1) jest wymagany do instalacji dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2000.

Jak można uzyskać dodatek SP-2 dla pakietu Office 2000

Jeżeli jesteś klientem indywidualnym, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać instrukcje:
278269 OFF2000: How to Obtain and Install Office 2000 SP-2
Jeżeli występuje konieczność zaktualizowania sieciowej instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 za pomocą dodatku SP-2 dla pakietu Office, musisz uzyskać aktualizację administracyjną dodatku SP-2 dla pakietu Office 2000.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat aktualizacji administracyjnej dla dodatku SP-2 dla pakietu Office 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z Bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

278272 OFF2000: How to Obtain and Apply the Administrative SP-2 Update

Jakie aktualizacje są dołączone do dodatku SP-2 dla pakietu Office 2000?

Następujące istniejące aktualizacje zabezpieczeń zostały dołączone do aktualizacji dodatku SP-2:
 • Aktualizacja programu Outlook 2000 SR-1 - zabezpieczenia poczty e-mail
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Excel 2000: Register.ID
 • Aktualizacja pakietu Office 2000: zabezpieczenia danych HTML
 • Aktualizacja programu Word 2000: zabezpieczenia korespondencji seryjnej
 • Aktualizacja programów Excel/PowerPoint 2000 SR-1: Luka skryptów języka HTML
 • Aktualizacja programu Word 2000: Dzielenie wyrazów przez narzędzia sprawdzania pisowni
 • Aktualizacja programu Word 2000 SR-1 - Zabezpieczenia polecenia pocztowego
 • Aktualizacja zabezpieczeń Obiektów współpracy danych (CDO, Collaboration Data Objects) programu Outlook 2000
Dołączono również inne dodatkowe aktualizacje.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat aktualizacji dołączonych do dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z Bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

276257 OFF2000: Lista problemów rozwiązanych w dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2000

Produkty aktualizowane za pomocą aktualizacji Office 2000 SP-2

Następujące produkty (CD1) można aktualizować za pomocą aktualizacji SP-2:
 • Office 2000 Premium
 • Office 2000 Professional
 • Office 2000 Standard
 • Office 2000 Small Business
 • Office 2000 Developer
 • Outlook 2000 (wersja samodzielna)
 • Access 2000 (wersja samodzielna)
 • Excel 2000 (wersja samodzielna)
 • Word 2000 (wersja samodzielna)
 • FrontPage 2000 (wersja samodzielna)
 • PowerPoint 2000 (wersja samodzielna)
 • Access 2000 Run-Time

Jaka jest wymagana ilość miejsca na dysku na instalację dodatku SP-2?

Aby zainstalować dodatek SP-2 dla pakietu Office 2000 wymagane jest odpowiednie miejsce na twardym dysku komputera do przechowywania plików skompresowanych, tymczasowych i zaktualizowanych plików pakietu Office. Pliki rozwinięte i tymczasowe znajdują się w folderze IXP000.TMP, który znajduje się w folderze tymczasowym systemu Windows. Aktualizacja dla klientów indywidualnych dodatku SP-2 dla pakietu Office 2000 ma nazwę pliku Sp2upd.exe i ma rozmiar 9 megabajtów (MB). Plik aktualizacji administracyjnej pakietu Office 2000 o nazwie Sp2admin.exe ma rozmiar 29,5 MB.

W jaki sposób można usunąć lub odinstalować dodatek SP-2?

Nie ma możliwości odinstalowania dodatku SP-2 dla pakietu Office 2000, ponieważ jest on integrowany z instalacją pakietu Microsoft Office 2000. Jeżeli konieczne jest odinstalowanie dodatku SP-2 dla pakietu Office 2000, należy odinstalować pakiet Microsoft Office 2000, a następnie zainstalować go ponownie bez instalowania dodatku SP-2 dla pakietu Office 2000.

Czy mogę zastosować tylko żądane pliki MSP z aktualizacji SP-2?

Po wyodrębnieniu plików zawartych w aktualizacji Office 2000 SP-2 zauważysz, że znajdują się tam pliki MSP. Po zastosowaniu dodatku SP-2 dla pakietu Office należy spróbować zainstalować wszystkie pliki .msp. Jeżeli pojawi się jeden z komunikatów o błędach, wymienionych wcześniej w tym artykule, możesz je zignorować, ponieważ komunikat o błędzie wskazuje, że plik .msp jest już zainstalowany.


Pominięcie instalacji pliku Out2kmst.msp nie jest opcjonalne, jeżeli nie chcesz instalować Aktualizacji programu Outlook - zabezpieczenia poczty e-mail, ponieważ niezbędne aktualizacje Rejestru są zawarte w pliku. Pliki Out2kmst.msp, Pptmst.msp i Excelmst.msp aktualizują Rejestr, a plik Sp2admin.msp aktualizuje pliki na komputerze. Zaktualizowane wersje wszystkich plików .msp należy zastosować na komputerze, aby pomyślnie wykonać uaktualnienie. Niepowodzenie zastosowania plików .msp wprowadzi obraz administracyjny dodatku SP-2 dla pakietu Office 2000 w stan nieobsługiwany.

Pakiet Office 2000 Mini Language Pack oraz pakiet Office 2000 MultiLanguage Pack

Dodatek Service Pack 2 (SP-2) dla pakietu Microsoft Office 2000 do dodatku MultiLanguage Pack umożliwia wykonanie aktualizacji Office SP-2 przy użyciu wszystkich funkcji, jeżeli używany jest pakiet Office 2000 MultiLanguage Pack. Ta aktualizacja ma zastosowanie tylko dla użytkowników pakietu Office 2000 z dodatkiem MultiLanguage Pack.


Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania i instalowania aktualizacji pakietu Office 2000 o nazwie Service Pack 2 (SP-2) dla dodatku MultiLanguage Pack, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 278942 — ostatni przegląd: 14.05.2008 — zmiana: 1

Opinia