Kwota wiersza w polskiej wolna faktury niezależnej dla środka trwałego jest włączana w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R2


Ten artykuł dotyczy programu Microsoft Dynamics AX 2012 R2 dla Polski.

Objawy

Po wprowadzeniu konta głównego, ilość i cena jednostkowa środka trwałego do rozporządzania w faktury niezależnej w Microsoft Dynamics AX 2012 R2, kwota wiersza jest włączana z wartością księgową netto środka trwałego.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę lub aktualizację zbiorczą.

Informacje dotyczące zbiorczej aktualizacji

Poprawka rozwiązująca ten problem znajduje się w pakiet aktualizacji zbiorczej 1 dla programu Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2807685 Zbiorcza aktualizacja 1 dla programu Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania natury technicznej, skontaktuj się z partnerem lub zarejestrowane w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można skontaktować się z pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:Można również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics przez telefon za pomocą tych łączy dla numerów telefonicznych określonego kraju. Aby to zrobić, przejdź do jednego z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

PartnerzyKlienciW wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Informacje dotyczące instalacji

Jeśli dostosowano jedną lub większą liczbę metod lub tabel, na które ma wpływ ta poprawka, należy wykonać następujące kroki:
  1. Przejrzyj zmiany, które są udokumentowane w pliku .xpo.
  2. Zastosuj te zmiany w środowisku testowym przed zastosowaniem tej poprawki w środowisku produkcyjnym.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej poprawki kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wymagania wstępne

Należy zainstalować tę poprawkę programu Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługę Serwer obiektów aplikacji (AOS).
Informacje o plikach
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2791267 — ostatni przegląd: 18.02.2017 — zmiana: 2

Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Opinia