Asset not found

Windows Update dla firm to kolekcja ustawień zasad, które sterują aktualizacjami dla urządzeń korzystających z systemu Windows 10. Stosując te ustawienia, możesz decydować, kiedy i które urządzenia otrzymują aktualizacje, oraz określać różne harmonogramy dla grup urządzeń. Możesz również wstrzymywać aktualizacje dla poszczególnych urządzeń.

Ustawienia Odrocz aktualizacje systemu Windowskonfigurują urządzenia na potrzeby otrzymywania aktualizacji z usługi Current Branch for Business (CBB).

Asset not found

Aktualizacje w usłudze CBB są wysyłane do urządzeń kilka miesięcy po ich udostępnieniu w usłudze Current Branch (CB).

Asset not found

Odroczenie aktualizacji z CB do CBB umożliwia administratorom weryfikowanie wdrożeń w miarę ich wysyłania do wszystkich zarejestrowanych klientów usługi Windows Update dla firm. Dowiedz się, jak skonfigurować i wdrożyć usługę Windows Update dla firm, oraz uzyskaj więcej informacji na temat gałęzi uaktualniania w systemie Windows 10

Właściwości

Identyfikator artykułu: 27915 — ostatni przegląd: 13.10.2016 — zmiana: 7

Opinia