Ułatwianie korzystania z urządzeń wejściowych

Istnieją różne sposoby na ułatwienie korzystania z myszy i klawiatury dla osób o tymczasowo lub trwale ograniczonej sprawności ruchowej.

Ułatwianie korzystania z myszy

Jeśli potrzebujesz pomocy w śledzeniu wskaźnika myszy lub odczuwasz dyskomfort podczas korzystania z niej, możesz użyć ustawień niestandardowych. Aby je wyświetlić, wybierz przycisk Start

Ikona logo systemu Windows
, a następnie pozycję Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Mysz . Dostępne są następujące opcje:

  • Zwiększenie widoczności myszy przez zmianę koloru i rozmiaru wskaźnika myszy.

  • Sterowanie ruchem wskaźnika myszy za pomocą klawiatury numerycznej przy użyciu funkcji Klawisze myszy.

Ułatwianie korzystania z klawiatury

Jeśli masz trudności z używaniem klawiatury lub odczuwasz związany z tym dyskomfort, wybierz przycisk Start

Ikona logo systemu Windows
, a następnie pozycję Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Klawiatura , aby poznać następujące opcje:

  • Klawisze trwałe mogą być pomocne, jeśli masz trudności z jednoczesnym naciskaniem dwóch klawiszy. Klawisze trwałe umożliwiają naciśnięcie poleceń korzystających z wielu klawiszy (na przykład Ctrl + S) przy użyciu jednego klawisza naraz.

  • Skorzystaj z funkcji Klawisze filtru, aby ustawić czułość klawiatury tak, aby ignorowała krótkie lub kilkukrotne naciśnięcie klawiszy.

  • Zamiast używać klawiatury fizycznej wypróbuj klawiaturę ekranową. Klawisze wybiera się za pomocą myszy lub innego urządzenia wskazującego (na przykład joysticka). Można też użyć pojedynczego przełącznika do przechodzenia między kolejnymi klawiszami na ekranie.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 27936 — ostatni przegląd: 08.09.2016 — zmiana: 5

Windows 10

Opinia