Microsoft Security Advisory: Luka w zabezpieczeniach programu Internet Explorer umożliwia zdalne wykonywanie kodu


Firma Microsoft zakończyła badanie tego problemu. W celu jego rozwiązania został wydany biuletyn zabezpieczeń MS13-008. Więcej informacji o tym problemie i dostępnej aktualizacji zabezpieczeń można uzyskać, klikając następujący numer artykułu w celu wyświetlenia go w bazie wiedzy MS Knowledge Base: 
2799329 MS13-008: Krytyczna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer: 14 stycznia 2013
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2794220 — ostatni przegląd: 18.01.2013 — zmiana: 1

Opinia