Zapisywanie miejsc w aplikacji Mapy

Dzięki aplikacji Mapy w systemie Windows 10 Mobile możesz zapisywać ulubione miejsca, takie jak dom i praca, oraz tworzyć kolekcje miejsc, które chcesz zapamiętać na później, takie jak atrakcje turystyczne do odwiedzenia podczas kolejnych wakacji, restauracje do wypróbowania lub wspaniałe szlaki turystyczne.

Aby otworzyć aplikację Mapy, w menu Start

Start symbol
wybierz polecenie Mapy Asset not found.

Wyświetlanie ulubionych i kolekcji

Wybierz pozycję Zapisane miejsca

Saved places icon in Maps
, aby wyświetlić wszystkie swoje ulubione miejsca i kolekcje.

View of favorites and collections in the Maps app

Twój dom, praca i samochód są zawsze na początku listy ulubionych, dzięki czemu możesz szybko uzyskać wskazówki dojazdu do nich z dowolnego miejsca.

Tworzenie kolekcji

Zapisywanie miejsc w kolekcjach może być pomocne w organizowaniu podróży lub działania. Poniżej opisano, jak utworzyć nową kolekcję.

  1. Wybierz pozycję Zapisane miejsca

    Saved places icon in Maps
    > Kolekcje > Nowa kolekcja .

  2. Nadaj jej nazwę, jeśli chcesz, dodaj opis, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

  3. Wybierz kolekcję, a następnie wybierz pozycję Dodaj miejsce , aby rozpocząć tworzenie kolekcji.

Wyszukiwanie i zapisywanie

Do ulubionych lub kolekcji możesz dodać dowolne wyniki wyszukiwania.

  1. Wybierz pozycję Wyszukaj i wpisz nazwę lub adres.

  2. W wynikach wyszukiwania wybierz żądaną lokalizację.

  3. Przeciągnij okienko szczegółów do góry z dołu ekranu, wybierz pozycję Zapisz , a następnie wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać daną lokalizację — na liście Ulubione, w kolekcji utworzonej wcześniej lub w nowej kolekcji.

Przycisk Zapisz z listą rozwijaną, na której możesz zapisać miejsce w aplikacji Mapy

Upuszczanie pinezki

Jeśli zobaczysz lokalizację, którą chcesz zapisać na mapie, po prostu naciśnij i przytrzymaj tę lokalizację, a następnie wybierz pozycję Upuść pinezkę.

Menu that appears when you press and hold on a location in Maps

Po upuszczeniu pinezki nazwa lub adres miejsca pojawi się w dolnej części aplikacji. Przeciągnij je w górę, aby zobaczyć więcej szczegółów, wybierz pozycję Zapisz , a następnie wybierz pozycję Ulubione lub kolekcję, w której chcesz je zapisać.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 27949 — ostatni przegląd: 13.12.2016 — zmiana: 12

Opinia