Jak korzystać z narzędzia SPCheck do ustalenia poziomu dodatku Service Pack dla składników

Streszczenie

W tym artykule jest opisane, jak korzystać z narzędzia SPCheck, aby ustalić poziom dodatku Service Pack dla zainstalowanych składników i każdego pliku osobno.

Więcej informacji

Opis

Narzędzia SPCheck można użyć w celu ustalenia poziomu dodatku Service Pack dla zainstalowanych składników na komputerach z systemem Windows NT Server 4.0, Windows 2000 Server, Windows XP lub Windows Server 2003. Narzędzie SPCheck generuje raport z listą zawierającą pochodzenie każdego pliku dla każdego zainstalowanego składnika.

Narzędzie SPCheck wyświetla raport dotyczący poziomu dodatku Service Pack dla następujących składników.

Komputery z systemem Windows NT 4.0

 • Serwer DHCP
 • DNS
 • Usługa dostępu zdalnego
 • Usługa Routing i dostęp zdalny
 • Protokół SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
 • WINS
 • Protokół internetowy (TCP/IP)
 • NWLink (IPX/SPX)
 • Exchange Server 5.5

Komputery z systemem Windows 2000

 • Serwer DHCP
 • DNS
 • Protokół SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
 • WINS
 • Protokół internetowy (TCP/IP)
 • NWLink (IPX/SPX)
 • Exchange Server 5.5
 • Internet Security and Acceleration (ISA) Server
Narzędzie SPCheck osobno bada pliki każdego ze składników. To oznacza, że narzędzie SPCheck musi działać w kontekście zabezpieczeń równym lokalnemu kontu administratora. Jeśli program nie będzie działać w tym kontekście zabezpieczeń, mogą zostać wyświetlone informacje o braku plików, mimo że są one zainstalowane na komputerze. Narzędzie SPCheck szuka plików z użyciem zmiennej środowiskowej „PATH”. Jeśli są wyświetlane informacje o braku plików (chociaż pliki są obecne na komputerze docelowym), upewnij się, że folder lub foldery, w których jest zainstalowany składnik, są dołączone do zmiennej środowiskowej PATH.

Jak uzyskać narzędzie SPCheck

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:


Windows Server 2003
Pobierz Pobierze teraz plik W2K3.exe

Windows XP:
Pobierz Pobierz teraz plik Xpspchk.exe

Windows 2000:
Pobierz Pobierz teraz plik W2kspchk.exe

Windows NT:
Pobierz Pobierz teraz plik Nt4spchk.exe

Exchange Server 5.5:
Pobierz Pobierz teraz plik Exchange55.exe

Internet Security and Acceleration Server 2000:
Pobierz Pobierz plik Isaspchk.exe teraz

Jak zainstalować narzędzie SPCheck

Aby zainstalować narzędzie SPCheck, należy przejrzeć jedną z poniższych sekcji, w zależności od systemu operacyjnego.

System Windows Server 2003

Wyodrębnij plik W2K3.exe do folderu na dysku twardym, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji znajdującymi się w pliku Readme.txt.

System Windows XP

Wyodrębnij plik Xpspchk.exe do folderu na dysku twardym, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji znajdującymi się w pliku Readme.txt.

System Windows 2000

Wyodrębnij zawartość pliku W2kspchk.exe do folderu na dysku twardym, a następnie uruchom plik Spcheck.exe.

System Windows NT

Wyodrębnij zawartość pliku Nt4spchk.exe do folderu na dysku twardym, a następnie uruchom plik Spcheck.exe.

System Exchange Server 5.5

Wyodrębnij zawartość pliku Exchange55.exe do folderu na dysku twardym, a następnie uruchom plik Spcheck.exe.

System Internet Security and Acceleration (ISA) Server

Nie ma specjalnych instrukcji instalowania i uruchamiania narzędzia SPCheck w systemie ISA Server.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
312552 How to Use the SPCheck Tool to Verify ISA Server Files

Jak używać narzędzia SPCheck

Do prawidłowego działania narzędzia SPCheck są wymagane następujące trzy pliki:
 • Spcheck.exe
 • Dbghelp.dll
 • Spcheck.ini
Skopiuj powyższe trzy pliki do dowolnego folderu na serwerze docelowym. Domyślnie plik Dbghelp.dll jest dołączony do systemu Windows 2000, nie ma więc potrzeby kopiowania go na komputer docelowy.

Narzędzie SPCheck obsługuje następujące przełączniki:
 • Przełącznik /i pozwala na określenie nazwy pliku .ini, który jest generowany. Jeśli ten przełącznik nie zostanie podany, domyślnie użyty zostanie plik Spcheck.ini.
 • Przełącznik /r pozwala na określenie nazwy pliku raportu, który jest generowany po uruchomieniu narzędzia. Jeśli ten przełącznik nie zostanie podany, użyta będzie domyślna nazwa raportu „Spcheck.rpt”.
Raport jest domyślnie tworzony w tym samym folderze, z którego zostało uruchomione narzędzie SPCheck; raport ma format przedstawiony poniżej, gdzie Brak oznacza, że plik nie został odnaleziony na komputerze docelowym, a Nieznany oznacza, że plik został odnaleziony na komputerze docelowym, ale nie jest zgodny z żadnym z plików zarejestrowanych w pliku ini:
[WINS]
C:\WINNT\System32\Jet500.dll SP0-3
C:\WINNT\System32\Jet.dll SP0-6a
C:\WINNT\System32\Wins.exe Brak
C:\WINNT\System32\Winsadmin.exe Nieznany
C:\WINNT\System3232\Winsctrl.dll SP5
Niektóre pliki są identyczne w wielu dodatkach Service Pack. Na przykład „SP0-3” oznacza, że plik jest taki sam w trzech pierwszych dodatkach Service Pack. Plik może zostać uznany za spójny z wybranym dodatkiem Service Pack, gdy w zakresie znajdującym się w raporcie dla pliku, jest obecny dodatek Service Pack, który powinien być zainstalowany na komputerze. Poniżej podano raport przykładowy:
[RAS]
C:\WINNT\System32\Rascfg.dll SP0-6a
C:\WINNT\System32\Rasfil32.dll Q189594
C:\WINNT\System32\Rasadmin.exe SP0-6a
C:\WINNT\System32\Rassapi.dll SP0-1
C:\WINNT\System32\Rasphone.exe SP0-2
Jeśli na komputerze docelowym ma być zainstalowany dodatek Service Pack 1 (SP1), w powyższym raporcie widać, że każdy z plików zawiera dodatek SP1. To oznacza, że na komputerze docelowym znajdują się pliki usługi RAS spójne z zainstalowanym dodatkiem Service Pack. Narzędzie SPCheck może zamiast numeru dodatku Service Pack wyświetlić informacje o numerze Q artykułu. To oznacza, że została zainstalowana poprawka. Odszukaj artykuł o numerze Qnumer w bazie wiedzy TechNet i przeczytaj informacje o zainstalowanej poprawce. Należy mieć na uwadze, że narzędzie SPCheck wykrywa tylko niewielką liczbę poprawek. Z tego powodu pliki pochodzące z poprawek mogą zostać oznaczone, jako pliki nieznane.


Narzędzie SPVerify umożliwia zasymulowanie zainstalowania dodatku Service Pack dla systemu Windows lub poprawki systemu Windows oraz uzyskanie innych informacji dotyczących dodatku Service Pack lub poprawki dla systemu Windows. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia SPVerify, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

819035 Overview of the SPVerify Tool

Właściwości

Identyfikator artykułu: 279631 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia