JAK: Włączanie technologii trybu zgodności aplikacji w systemie Windows 2000 SP2 i SP3

Streszczenie

Tryb zgodności udostępnia środowisko do uruchamiania programów, które jest bardziej zbliżone do zachowania się systemu Microsoft Windows 95 lub Microsoft Windows NT 4.0. W tych trybach znikają najbardziej typowe problemy, które uniemożliwiają poprawne działanie starszych programów w systemie Windows 2000. Programy, w których występują problemy, mogą po migracji skorzystać z zalet uruchamiania w jednym ze środowisk zgodności.


Technologia trybu zgodności jest obecnie używana w systemie Windows 2000 do zapewnienia wbudowanej zgodności wielu popularnych programów. W systemach Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) i Service Pack 3 (SP3) administratorzy mogą ręcznie włączać używanie tej technologii, aby rozwiązać problemy z własnymi programami. Jedynie administratorzy mogą włączać tę technologię dla użytkowników.


powrót do początku

Właściwości włączania trybu zgodności

Technologia trybu zgodności nie jest dostępna domyślnie. Aby włączyć interfejs w celu użycia tej technologii w swoich programach po zastosowaniu dodatku Windows 2000 SP2 lub SP3:
 1. Zaloguj się jako Administrator.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu
  Otwórz
  wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk
  OK, gdzie %SystemRoot% jest stacją dysków i folderem, w którym zainstalowano system Windows:
  regsvr32 %systemroot%\apppatch\slayerui.dll
powrót do początku

Używanie właściwości trybu zgodności

Administratorzy mogą używać skrótu programu do ustawiania trybu zgodności docelowego programu. Wymaga to poprawnego zainstalowania i zarejestrowania właściwości trybu zgodności na komputerze za pomocą poprzednich kroków. Aby włączyć tryb zgodności za pomocą skrótu programu:
 1. Zaloguj się jako Administrator.
 2. Kliknij skrót prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę
  Zgodność. Karta ta pojawia się tylko wtedy, gdy na komputerze został poprawnie włączony interfejs trybu zgodności.
 4. Kliknij pole wyboru
  Uruchom w trybie zgodności, aby włączyć obsługę trybu zgodności dla programu.
 5. Kliknij w polu rozwijanym tryb zgodności
  Windows 95
  lub
  Windows NT 4.0.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
 7. Kliknij dwukrotnie skrót, aby uruchomić program.


  UWAGA: Należy zachować ostrożność, jeśli tryb zgodności jest używany do pomijania ostrzeżeń o wersji w Instalatorze lub programach instalacyjnych. Niektóre programy zostały zaprojektowane dla wybranego systemu operacyjnego i celowo uniemożliwiają użycie ich w przyszłych wersjach. Często są to programy na poziomie systemowym, które działają na bardzo głębokim poziomie i mogą powodować poważne problemy po zainstalowaniu.
powrót do początku

Wyłączanie trybu zgodności

Ponieważ tryb zgodności włącza się niezależnie od procesu instalacji dodatku Windows 2000 SP2 lub SP3, usunięcie dodatku Windows 2000 SP2 lub SP3 nie powoduje usunięcia trybu zgodności. Aby usunąć tryb zgodności:
 1. Zaloguj się jako Administrator.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk OK, gdzie %SystemRoot% jest stacją dysków i folderem, w którym zainstalowano system Windows 2000:
  regsvr32 /u %systemroot%\apppatch\slayerui.dll
Administratorzy mogą włączać i wyłączać mechanizm zwiększający zgodność ze starymi platformami (znany pod nazwą Technologia Shim), korzystając z karty Warstwa zgodności. Po włączeniu warstwy zgodności dla skrótu użytkownik uruchamia także program w warstwie zgodności, jednak nie może on zobaczyć ustawień na karcie Warstwa zgodności.


powrót do początku

Jak włączać technologię trybu zgodności aplikacji w systemie Windows 2000 Server SP3

 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe).
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz Rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCompatibility
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj wartość Rejestru o nazwie Explorer.exe:
 4. Pod utworzonym kluczem Explorer.exe utwórz nową wartość ciągu (REG_SZ) o nazwie DllPatch-x. Nie przypisuj wartości tej nowej wartości ciągu.
 5. Pod utworzonym kluczem Explorer.exe utwórz nową wartość binarną (REG_BINARY) i nazwij ją x.
 6. Dokonaj edycji wartości binarnej x, wprowadzając następującą wartość:
  0c 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00
 7. Zamknij program Edytor rejestru.
powrót do początku

Materiały referencyjne

For additional informationabout the latest service pack for Windows 2000, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 279792 — ostatni przegląd: 26.10.2007 — zmiana: 1

Opinia