MS13-040: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemach Windows XP i Windows Server 2003: 14 maja 2013

Wprowadzenie

W tym artykule opisano sposób wyeliminowania luki w zabezpieczeniach programu Microsoft .NET Framework, która umożliwia fałszowanie tożsamości w systemie klienta.

Streszczenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-040. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Informacje dotyczące pobierania

Ta aktualizacja jest dostępna do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2844699 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji programu Microsoft .NET Framework (strona może być w języku angielskim)

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

O ile aktualizowane pliki nie są zablokowane ani używane, po zastosowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać systemu.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemach Windows XP i Windows Server 2003:

979909 MS10-041: Opis aktualizacji zabezpieczeń programów .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 i .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemach Windows 2000, Windows Server 2003 i Windows XP: 8 czerwca 2010

Informacje o usuwaniu aktualizacji

Uwaga Nie zaleca się usuwania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x64
Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x64
Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach IA-64
Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach IA-64

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w razie używania tego programu z:
    • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3
    • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2804577 — ostatni przegląd: 17.05.2013 — zmiana: 1

Opinia