Program Word wolno się uruchamia albo drukuje bądź ładuje dokumenty

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 97 i starszej wersji: 123210 .


Wersja tego artykułu dla programu Word 2003 i starszej wersji: 921541.

Symptomy

Program Microsoft Word uruchamia się bardzo wolno lub bardzo wolno są wykonywane inne operacje, takie jak otwieranie czy drukowanie dokumentów.

Przyczyna

Ten problem może się pojawić, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • System Microsoft Windows korzysta ze sterownika drukarki znajdującego się na sieciowym serwerze wydruku zamiast z lokalnego sterownika drukarki dostępnego na dysku twardym komputera. Podczas korzystania ze zdalnego sterownika drukarki można zauważyć, że zmiana domyślnych ustawień drukarki trwa dłużej, a program Word może drukować dokumenty wolniej niż można oczekiwać.
 • Program Word jest zainstalowany na komputerze, ale kiedyś został uruchomiony z sieci. Jeżeli komputer nie jest podłączony do sieci, występuje znaczne opóźnienie otwierania dokumentów.
 • Czcionki używane w dokumencie programu Word są uszkodzone lub niedostępne w systemie, a program Word nie może podstawić innych czcionek w dokumencie.
Podczas uruchamiania program Word zbiera informacje umożliwiające wykonanie operacji związanych z formatowaniem i drukowaniem dokumentów. Jeżeli pliki, sterowniki lub czcionki są uszkodzone bądź niedostępne albo znajdują się na serwerze zdalnym, łączenie się z serwerem i zbieranie niezbędnych informacji przez program Word może trwać dłużej.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod.

Metoda 1. Ponowne zainstalowanie sterownika drukarki przy użyciu portu lokalnego

Należy usunąć sterownik drukarki i zainstalować go ponownie, korzystając z portu lokalnego. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie programy systemu Windows.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią drukarkę, a następnie kliknij polecenie Usuń w menu podręcznym. Zostanie wyświetlony następujący komunikat:
  Czy na pewno chcesz usunąć drukarkę nazwa drukarki?

  gdzie nazwa drukarki jest nazwą zainstalowanej drukarki domyślnej.
 4. Kliknij przycisk Tak.
 5. Podczas usuwania sterownika drukarki może także zostać wyświetlony dodatkowy komunikat:
  Niektóre pliki były używane tylko przez tę drukarkę i nie są już potrzebne. Czy chcesz teraz usunąć te pliki?
  Jeśli pojawi się ten komunikat, kliknij przyciskTak.
 6. Po usunięciu przez system Windows zainstalowanej drukarki domyślnej i skojarzonych z nią plików zainstaluj ponownie drukarkę. W tym celu skorzystaj z jednej z następujących procedur, zależnie od używanej wersji systemu Windows:

  Microsoft Windows XP
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij polecenie Drukarki i inny sprzęt, a następnie kliknij pozycję Drukarki i faksy.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę, aby uruchomić Kreatora dodawania drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  3. Kliknij opcję Drukarka lokalnapodłączona do tego komputera, wyczyść pole wyboru „Automatycznie wykryj i zainstalujmoją drukarkę Plug and Play”, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  4. Kliknij opcję Utwórz nowy port, a następnie kliknij pozycję Port lokalny w sekcji Typ portu.
  5. W oknie Nazwa portu wpisz ścieżkę do drukarki w następującym formacie, gdzie „serwer” jest nazwą serwera wydruku, a „drukarka” jest nazwą drukarki:
   \\ serwer \ drukarka
  6. Kliknij przycisk Dalej, a następnie wybierz sterownik drukarki przeznaczony dla systemu Windows 2000 lub Windows XP.
  7. Kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć pracę kreatora.
  Microsoft Windows 2000
  1. W oknie dialogowym Drukarki (kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki), kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę. Po pojawieniu się Kreatora dodawania drukarki kliknij przycisk Dalej.
  2. Wybierz pozycję Drukarka lokalna, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  3. Kliknij opcję Utwórz nowy port, kliknij pozycję Local Port w polu Typ, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  4. Wpisz nazwę udziału sieciowego dla drukarki w oknie Nazwa portu. Na przykład wpisz \\Nazwa serwera\Moja drukarka, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Kliknij przycisk Dalej, wybierz producenta i model drukarki z listy, a następnie wykonaj pozostałe kroki w kreatorze, aby ponownie zainstalować sterownik drukarki dla systemu Windows.
   Kliknij przycisk Dalej, użyj dysku dostarczonego przez producenta drukarki, a następnie wykonaj instalację zgodnie z instrukcjami producenta. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania sterownika drukarki dostarczonego z drukarką, skontaktuj się z producentem drukarki.
Aby uzyskać informacje dotyczące kontaktowania się z producentem drukarki, kliknij odpowiedni numer artykułu na następującej liście w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Informacje o kontakcie z dostawcami sprzętu i oprogramowania, A–K

60781 Informacje o kontakcie z dostawcami sprzętu i oprogramowania, L–P

60782 Informacje o kontakcie z dostawcami sprzętu i oprogramowania, Q–Z
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kroków rozwiązywania problemów, które mogą ułatwić rozwiązanie problemów z drukowaniem, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

870968 Jak rozwiązywać ogólne problemy z drukowaniem w systemie Windows Server 2003 podczas używania produktów pakietu Office

870622 Jak rozwiązywać problemy występujące podczas próby drukowania na drukarce lokalnej przy użyciu programów pakietu Office w systemie Windows XP

871146 Jak rozwiązywać ogólne problemy z drukowaniem w systemie Windows 2000 podczas używania produktów pakietu Office

826864 Jak rozwiązywać problemy z uszkodzonymi dokumentami programu Word

Metoda 2. Zresetowanie klucza Data programu Word w rejestrze systemu Windows

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

Jeżeli program Word jest zainstalowany na komputerze, lecz raz został uruchomiony z sieci i występuje znaczne opóźnienie podczas otwierania dokumentów w sytuacji, gdy komputer nie jest połączony z siecią, należy spróbować wykonać następującą procedurę.

W kluczu danych programu Word (Word Data) są przechowywane informacje specyficzne dla zainstalowanej drukarki. Aby usunąć te informacje dotyczące drukarki z programu Word, należy zmienić nazwę lub usunąć klucz Word Data z rejestru systemu Windows. Po ponownym uruchomieniu programu Microsoft Word klucz Word Data zostanie automatycznie utworzony ponownie.

Uwaga Po zmianie nazwy lub usunięciu klucza danych programu Word niektóre ustawienia w programie Microsoft Word są resetowane i przywracane są ustawienia domyślne.

Aby zmienić nazwę klucza Word Data lub usunąć ten klucz z rejestru systemu Windows, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie programy systemu Windows.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz Regedit i kliknij przycisk OK.
 4. Otwórz następujący klucz rejestru przeznaczony dla danej wersji programu Word:

  Word 2002
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
  Word 2000
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word
 5. W kluczu Word kliknij podklucz Data.
 6. W menu Edycja kliknij polecenie Zmień nazwę lub Usuń.
 7. Kliknij przycisk Tak, jeśli zostanie wyświetlony następujący komunikat:
  Czy na pewno chcesz usunąć ten klucz?
 8. W menu Rejestr kliknij polecenie Zakończ.
 9. Uruchom program Word.

Metoda 3. Naprawa lub zamiana uszkodzonych lub brakujących czcionek

Uszkodzone lub brakujące czcionki mogą powodować problem opisany w sekcji „Symptomy”. Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć i/lub ponownie zainstalować czcionki w danej wersji systemu Microsoft Windows.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

234749 Jak przywrócić domyślne czcionki systemu Windows

314960 Jak zainstalować lub usunąć czcionkę w systemie Windows

306870 Jak dodać nową czcionkę na komputerze z systemem Windows Me

131943 Ograniczenia dotyczące czcionek TrueType w systemie Windows 95/98/Me

Więcej informacji

Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 280821 — ostatni przegląd: 18.09.2011 — zmiana: 1

Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

Opinia