Dane nie są aktualizowane i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie po zaktualizowaniu skoroszytu, który używa usługi BudgetPlanOfficeAddinService w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R2: "Nie można załadować kwerendy AxdBudgetPlanofficeAddin"


Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2 dla wszystkich regionów.

Objawy

Rozważ następujący scenariusz:
  • Możesz uruchomić wystąpienie programu Microsoft Excel, w którym zainstalowany jest dodatek programu Excel.
  • Można skonfigurować usługi BudgetPlanOfficeAddinService w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R2, jako źródło danych dla dokumentu dla skoroszytu programu Excel.
  • W polach DocumentNumber i BudgetPlan powiązać za pomocą menu Wybór pola.
  • Zamknij wybór pola, Zapisz skoroszyt, a następnie zamknij program Excel.
  • Uruchom program Excel, a następnie otwórz skoroszyt.

W tym scenariuszu podczas próby aktualizacji danych w skoroszycie, dane nie są aktualizowane. Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Nie można załadować kwerendy, że AxdBudgetPlanofficeAddin metadanych nie zawiera oczekiwanych danych źródła OMInternalOrganization_1_DirPartyTable pola Nazwa.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania natury technicznej, skontaktuj się z partnerem lub zarejestrowane w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można skontaktować się z pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:Można również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics przez telefon za pomocą tych łączy dla numerów telefonicznych określonego kraju. Aby to zrobić, przejdź do jednego z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

PartnerzyKlienciW wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Informacje dotyczące instalacji

Jeśli dostosowano jedną lub większą liczbę metod lub tabel, na które ma wpływ ta poprawka, należy zastosować te zmiany w środowisku testowym przed zastosowaniem tej poprawki w środowisku produkcyjnym.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej poprawki kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wymagania wstępne

Należy zainstalować tę poprawkę programu Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługę Serwer obiektów aplikacji (AOS).
Informacje o plikach
Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane jako odpowiedź na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowania w celu uzyskania innych informacji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2809792 — ostatni przegląd: 18.02.2017 — zmiana: 2

Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Opinia