Błąd występuje, gdy użytkownik próbuje dodać BudgetPlanOfficeAddinService w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R2 jako źródło danych w programie Microsoft Excel


Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2 dla wszystkich regionów.

Objawy

Rozważ następujący scenariusz:
  • W obszarze roboczym dewelopera systemu AX możesz uruchomić systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
  • W wystąpieniu serwera obiektów aplikacji (AOS) otwórz widok DimAttributeProjTable.
  • Możesz usunąć wartości w właściwości pól TitleField1 i TitleField2 właściwość.
  • Zapisz i skompilować w widoku DimAttributeProjTable.
  • Generuj przyrostowe CIL.
  • Należy ponownie uruchomić wystąpienie serwera obiektów aplikacji (AOS).
  • Uruchom program Microsoft Excel.

W tym scenariuszu podczas dodawania BudgetPlanOfficeAddinService skoroszyt jako źródło danych dla dokumentu, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

Wystąpił błąd. Dane w skoroszycie oraz działanie dodatków nie może być odpowiednie. Należy rozważyć skontaktowanie się z Twój administrator systemu o tym problemie. Nie można uzyskać w polu nazwy atrybutu wymiaru.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania natury technicznej, skontaktuj się z partnerem lub zarejestrowane w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można skontaktować się z pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:Można również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics przez telefon za pomocą tych łączy dla numerów telefonicznych określonego kraju. Aby to zrobić, przejdź do jednego z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

PartnerzyKlienciW wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Informacje dotyczące instalacji

Firma Microsoft zaleca zastosowanie tej poprawki w środowisku testowym przed zastosowaniem tej poprawki w środowisku produkcyjnym.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej poprawki kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wymagania wstępne

Należy zainstalować tę poprawkę programu Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługę Serwer obiektów aplikacji (AOS).
Informacje o plikach
Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane jako odpowiedź na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowania w celu uzyskania innych informacji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2809825 — ostatni przegląd: 18.02.2017 — zmiana: 2

Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Opinia