Microsoft Security Advisory: Aktualizacja usuwająca luki w zabezpieczeniach programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała przeznaczony dla informatyków dokument Microsoft Security Advisory dotyczący tego problemu. Zawiera on dodatkowe informacje związane z zabezpieczeniami. Aby wyświetlić ten dokument, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, musi już być zainstalowana aktualizacja 2771431 (aktualizacja stosu serwisowania). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2771431
Dostępna jest aktualizacja stosu serwisowania dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012

Rozwiązanie

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8 (KB2811522)

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2811522-x86.msu.

Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB2811522)

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2811522-x64.msu.

Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows Server 2012 (KB2811522)

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2811522-x64.msu.

Data wydania: 12 lutego 2013

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje dotyczące aktualizacji

Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania

Centrum zabezpieczeń

W tej sekcji opisano zarządzanie aktualizacjami zabezpieczeń i oprogramowania, które należy wdrożyć na serwerach oraz komputerach stacjonarnych i systemach przenośnych w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź centrum zarządzania aktualizacjami w witrynie TechNet. W tej witrynie TechNet firmy Microsoft w sieci Web poświęconej zabezpieczeniom podano dodatkowe informacje o zabezpieczeniach w produktach firmy Microsoft.

Aktualizacje zabezpieczeń są dostępne w witrynach Microsoft Update i Windows Update. Aktualizacje zabezpieczeń są także dostępne w Centrum pobierania Microsoft. Można je łatwo odnaleźć, wyszukując słowa kluczowe „aktualizacja zabezpieczeń”.

Ponadto aktualizacje zabezpieczeń można pobrać z wykazu usługi Microsoft Update. Wykaz usługi Microsoft Update udostępnia katalog zawartości z możliwością wyszukiwania, z którego można korzystać za pośrednictwem witryn Windows Update oraz Microsoft Update. Ta zawartość obejmuje aktualizacje zabezpieczeń, sterowniki i dodatki Service Pack. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update, zobacz często zadawane pytania dotyczące wykazu usługi Microsoft Update.

Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania

Firma Microsoft udostępnia wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Zawarte w tych wskazówkach zalecenia i informacje mają ułatwić informatykom korzystanie z różnych narzędzi do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł 961747 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Microsoft Baseline Security Analyzer

Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) pozwala administratorom skanować lokalne i zdalne systemy w poszukiwaniu brakujących aktualizacji zabezpieczeń i typowych źle skonfigurowanych zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Microsoft Baseline Security Analyzer.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie wykrywania tej aktualizacji zabezpieczeń przez narzędzie MBSA.
OprogramowanieMBSA
Windows 8 dla systemów 32-bitowychNie
Windows 8 dla systemów 64-bitowychNie
Windows Server 2012Nie
Uwaga Klienci używający starszego oprogramowania, którego nie obsługują najnowsze wersje narzędzia MBSA, usługi Microsoft Update i programu Windows Server Update Services, powinni poszukać informacji o tym, jak utworzyć kompleksowy mechanizm do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń za pomocą starszych narzędzi, w sekcji poświęconej obsłudze starszych produktów (Legacy Product Support) w artykule Microsoft Baseline Security Analyzer.

Windows Server Update Services

Program Windows Server Update Services (WSUS) umożliwia administratorom informatycznym wdrażanie najnowszych aktualizacji produktów firmy Microsoft na komputerach z systemem Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wdrażania aktualizacji zabezpieczeń za pomocą programu Windows Server Update Services, zobacz artykuł Windows Server Update Services w witrynie TechNet.

Systems Management Server

Poniższa tabela zawiera podsumowanie wykrywania i wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą programu SMS.
OprogramowanieSMS 2003 z narzędziem ITMUSystem Center Configuration Manager
Windows 8 dla systemów 32-bitowychNieTak
Windows 8 dla systemów 64-bitowychNieTak
Windows Server 2012NieTak
Uwaga Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla programu SMS 2.0 12 kwietnia 2011. 12 kwietnia 2011 firma Microsoft zakończyła też świadczenie pomocy technicznej dla narzędzia SUIT (Security Update Inventory Tool) związanego z programem SMS 2003. Klientom zaleca się uaktualnienie do programu System Center Configuration Manager. Klienci, którzy chcą korzystać z programu SMS 2003 z dodatkiem Service Pack 3, mają też opcję używania narzędzia Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU).

W przypadku programu SMS 2003 z narzędziem Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) można za pomocą tego narzędzia wykryć aktualizacje zabezpieczeń oferowane w witrynie Microsoft Update, które są obsługiwane przez program Windows Server Update Services. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia SMS 2003 ITMU, zobacz artykuł SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzi programu SMS do wyszukiwania aktualizacji, zobacz artykuł Narzędzia programu SMS 2003 do wyszukiwania aktualizacji oprogramowania. Zobacz też stronę Pliki do pobrania dla programu Systems Management Server 2003.

Program System Center Configuration Manager używa programu WSUS 3.0 do wykrywania aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł System Center.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz artykuł 910723 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Zbiorcza lista comiesięcznych artykułów ze wskazówkami dotyczącymi wykrywania i wdrażania.

Narzędzie do oceny zgodności aktualizacji (Update Compatibility Evaluator) i zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji

Aktualizacje często zapisują informacje w tych samych plikach i ustawieniach rejestru, które są wymagane do działania aplikacji. Może to być przyczyną niezgodności i wydłużać czas wymagany do wdrożenia aktualizacji zabezpieczeń. Za pomocą składników narzędzia do oceny zgodności aktualizacji (Update Compatibility Evaluator) zawartych w zestawie narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji można usprawnić testowanie i weryfikowanie aktualizacji systemu Windows względem zainstalowanych aplikacji.

Zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji zawiera narzędzia i dokumentację potrzebne do badania i minimalizowania problemów ze zgodnością aplikacji przed wdrożeniem w środowisku systemu Windows Vista, aktualizacji systemu Windows, aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows lub nowej wersji programu Windows Internet Explorer.

Wdrażanie aktualizacji zabezpieczeń

Windows 8 (wszystkie wersje)

Tabela informacyjna
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń tego oprogramowania. Dodatkowe informacje można znaleźć w podsekcji „Informacje o wdrażaniu” w tej sekcji.
Uwzględnienie w przyszłych dodatkach Service PackAktualizacja związana z tym problemem będzie wchodzić w skład przyszłego dodatku Service Pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji
Wdrażanie
Instalacja bez konieczności interwencji użytkownikaDla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 8:
Windows8-RT-KB2811522-x86.msu /quiet
Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych 64-bitowych wersjach systemu Windows 8:
Windows8-RT-KB2811522-x64.msu /quiet
Instalacja bez ponownego uruchamianiaDla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 8:
Windows8-RT-KB2811522-x86.msu /quiet /norestart
Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych 64-bitowych wersjach systemu Windows 8:
Windows8-RT-KB2811522-x64.msu /quiet /norestart
Dodatkowe informacjeZobacz podsekcję Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Czy jest wymagane ponowne uruchomienie?W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.
Aby ograniczyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zatrzymać wszystkie powiązane usługi i zamknąć wszystkie aplikacje mogące korzystać z powiązanych plików. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
Poprawianie na gorącoNie dotyczy.
Informacje o usuwaniuAby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą narzędzia WUSA, należy użyć przełącznika instalacji /Uninstall. Ewentualnie można kliknąć pozycję Panel sterowania, kliknąć pozycję System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze Windows Update kliknąć pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje i wybrać odpowiednią aktualizację z listy.
Weryfikacja klucza rejestruUwaga Nie ma klucza rejestru umożliwiającego potwierdzenie obecności tej aktualizacji.

Informacje o wdrażaniu

Instalowanie aktualizacji
Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń instalator sprawdza, czy co najmniej jeden z aktualizowanych plików w systemie nie został wcześniej zaktualizowany przez poprawkę firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji o terminologii stosowanej w tym artykule z bazy wiedzy, na przykład o terminie „poprawka”, zobacz artykuł 824684 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji.
Przełączniki instalacji obsługiwane w aktualizacji zabezpieczeń
PrzełącznikOpis
/?, /h, /helpWyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.
/quietWyłącza wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.
/norestartUżycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że system nie zostanie ponownie uruchomiony po instalacji, nawet jeśli jest to wymagane do zakończenia instalacji.
/warnrestart:<sekundy>Użycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że instalator ostrzeże użytkownika przed rozpoczęciem ponownego uruchamiania.
/promptrestartUżycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że instalator będzie monitować użytkownika przed rozpoczęciem ponownego uruchamiania.
/forcerestartUżycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że instalator wymusi zamknięcie aplikacji i rozpocznie ponowne uruchamianie.
/log:<nazwa_pliku>Włącza rejestrowanie w określonym pliku.
/extract:<lokalizacja_docelowa>Wyodrębnia zawartość pakietu w folderze docelowym.
/uninstall /kb:<nr_artykułu_z_bazy_wiedzy>Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.
Uwaga Aby uzyskać więcej informacji o instalatorze Wusa.exe, zobacz sekcję poświęconą Autonomicznemu Instalatorowi rozszerzenia Windows Update (Windows Update Stand-alone Installer) w artykule Różne zmiany w systemie Windows 7 w witrynie TechNet.
Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowana
Ponieważ istnieje kilka wersji (edycji) systemu Windows, poniższe czynności mogą się różnić w poszczególnych systemach. W takim przypadku należy wykonać czynności opisane w dokumentacji produktu.

Sprawdzanie wersji plików
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku aktualizacji w polu Wyszukaj.
 2. Gdy nazwa pliku pojawi się na liście Programy, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Ogólne sprawdź rozmiar pliku i porównaj go z podanym w tabelach z informacjami o plikach w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

  Uwaga W zależności od wersji (edycji) systemu operacyjnego lub programów zainstalowanych w systemie niektóre z plików wymienionych w tabeli z informacjami o plikach mogą nie zostać zainstalowane.
 4. Możesz też kliknąć kartę Szczegóły i odczytać informacje, takie jak wersja pliku i data modyfikacji, aby porównać je z podanymi w tabelach z informacjami o plikach w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

  Uwaga Atrybuty inne niż wersja pliku mogą się zmienić w trakcie instalacji. Porównywanie innych atrybutów plików z podanymi w tabeli z informacjami o plikach nie jest uznawane za właściwą (obsługiwaną) metodę sprawdzania, czy zastosowano aktualizację. Ponadto w niektórych przypadkach nazwy plików mogą zostać zmienione w trakcie instalacji. Jeśli brakuje informacji o wersji pliku, należy zastosować jedną z pozostałych metod sprawdzania, czy zainstalowano aktualizację.
 5. Można też kliknąć kartę Poprzednie wersje i porównać informacje o pliku w poprzedniej wersji z informacjami o pliku w nowej lub zaktualizowanej wersji.

Windows Server 2012 (wszystkie wersje)

Tabela informacyjna
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń tego oprogramowania. Dodatkowe informacje można znaleźć w podsekcji Informacje o wdrażaniu w tej sekcji.
Uwzględnienie w przyszłych dodatkach Service PackAktualizacja związana z tym problemem będzie wchodzić w skład przyszłego dodatku Service Pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji
Wdrażanie
Instalacja bez konieczności interwencji użytkownikaDla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2811522-x64.msu /quiet
Instalacja bez ponownego uruchamianiaDla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 R2:
Windows8-RT-KB2811522-x64.msu /quiet /norestart
Dodatkowe informacjeZobacz podsekcję Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Czy jest wymagane ponowne uruchomienie?W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.
Aby ograniczyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zatrzymać wszystkie powiązane usługi i zamknąć wszystkie aplikacje mogące korzystać z powiązanych plików. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
Poprawianie na gorącoNie dotyczy.
Informacje o usuwaniuAby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą narzędzia WUSA, należy użyć przełącznika instalacji /Uninstall lub kliknąć pozycję Panel sterowania, kliknąć pozycję System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze Windows Update kliknąć pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje i wybrać odpowiednią aktualizację z listy.
Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Nie ma klucza rejestru umożliwiającego potwierdzenie obecności tej aktualizacji.

Informacje o wdrażaniu

Instalowanie aktualizacji
Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń instalator sprawdza, czy co najmniej jeden z aktualizowanych plików w systemie nie został wcześniej zaktualizowany przez poprawkę firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji o terminologii stosowanej w tym artykule z bazy wiedzy, na przykład o terminie poprawka, zobacz artykuł 824684 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji.
Przełączniki instalacji obsługiwane w aktualizacji zabezpieczeń
PrzełącznikOpis
/?, /h, /helpWyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.
/quietWyłącza wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.
/norestartUżycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że system nie zostanie ponownie uruchomiony po instalacji, nawet jeśli jest to wymagane do zakończenia instalacji.
/warnrestart:<sekundy>Użycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że instalator ostrzeże użytkownika przed rozpoczęciem ponownego uruchamiania.
/promptrestartUżycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że instalator będzie monitować użytkownika przed rozpoczęciem ponownego uruchamiania.
/forcerestartUżycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że instalator wymusi zamknięcie aplikacji i rozpocznie ponowne uruchamianie.
/log:<nazwa_pliku>Włącza rejestrowanie w określonym pliku.
/extract:<lokalizacja_docelowa>Wyodrębnia zawartość pakietu w folderze docelowym.
/uninstall /kb:<nr_artykułu_z_bazy_wiedzy>Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.
Uwaga Aby uzyskać więcej informacji o instalatorze Wusa.exe, zobacz sekcję poświęconą Autonomicznemu Instalatorowi rozszerzenia Windows Update (Windows Update Stand-alone Installer) w artykule Różne zmiany w systemie Windows 7 w witrynie TechNet.
Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowana
Ponieważ istnieje kilka wersji (edycji) systemu Microsoft Windows, poniższe czynności mogą się różnić w poszczególnych systemach. W takim przypadku należy wykonać czynności opisane w dokumentacji produktu.

Sprawdzanie wersji plików
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku aktualizacji w polu Rozpocznij wyszukiwanie.
 2. Gdy nazwa pliku pojawi się na liście Programy, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Ogólne sprawdź rozmiar pliku i porównaj go z podanym w tabelach z informacjami o plikach w artykule z bazy wiedzy.

  Uwaga W zależności od wersji (edycji) systemu operacyjnego lub programów zainstalowanych w systemie niektóre z plików wymienionych w tabeli z informacjami o plikach mogą nie zostać zainstalowane.
 4. Możesz też kliknąć kartę Szczegóły i odczytać informacje, takie jak wersja pliku i data modyfikacji, aby porównać je z podanymi w tabelach z informacjami o plikach w artykule z bazy wiedzy.

  Uwaga Atrybuty inne niż wersja pliku mogą się zmienić w trakcie instalacji. Porównywanie innych atrybutów plików z podanymi w tabeli z informacjami o plikach nie jest uznawane za właściwą (obsługiwaną) metodę sprawdzania, czy zastosowano aktualizację. Ponadto w niektórych przypadkach nazwy plików mogą zostać zmienione w trakcie instalacji. Jeśli brakuje informacji o wersji pliku, należy zastosować jedną z pozostałych metod sprawdzania, czy zainstalowano aktualizację.
 5. Można też kliknąć kartę Poprzednie wersje i porównać informacje o pliku w poprzedniej wersji z informacjami o pliku w nowej lub zaktualizowanej wersji.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Program Flash Player w programie Internet Explorer w wersjach systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x86 (KB2811522)
Program Flash Player w programie Internet Explorer w wersjach systemów Windows 8 i Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB2811522)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2811522 — ostatni przegląd: 12.02.2013 — zmiana: 1

Opinia