JAK: Włączanie automatycznego logowania do pulpitu zdalnego w systemie Windows XP

Streszczenie

W tym artykule opisano włączanie automatycznego logowania do pulpitu zdalnego. W tej wersji systemu Windows XP każdy użytkownik nawiązujący połączenie z klientem pulpitu zdalnego musi po wyświetleniu monitu wprowadzić hasło. Dzieje się tak nawet w przypadku, gdy przed zalogowaniem wprowadzono poprawną nazwę użytkownika i hasło w polu Podłączanie pulpitu zdalnego. W tym artykule opisano, jak to zmienić.


Powrót do początku

Włączanie logowania do pulpitu zdalnego

Aby zezwolić na automatyczne logowanie się do komputera z tą wersją systemu Windows XP przy użyciu Pulpitu zdalnego, po zalogowaniu się jako administrator wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie MMC, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.
  3. Kliknij przycisk Dodaj, wybierz pozycję Zasady grupy, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
  4. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Przejdź do następującego katalogu:
    Lokalne zasady komputera/Konfiguracja komputera/Szablony administracyjne/Składniki systemu Windows/Usługi terminalowe/Szyfrowanie i zabezpieczenia
  6. Kliknij dwukrotnie pozycję Zawsze monituj klienta o hasło po połączeniu.
  7. Kliknij pole Wyłączone, a następnie kliknij przycisk OK. Można teraz zamknąć przystawkę MMC. Klienci pulpitu zdalnego mogą podłączać się do tego komputera z systemem Windows XP przy użyciu funkcji automatycznego logowania klienta pulpitu zdalnego.
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 281262 — ostatni przegląd: 26.06.2003 — zmiana: 1

Opinia