Połączenie z udziałem SMB na komputerze z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 może nie działać dla aliasu nazwy

Symptomy

Gdy komputer kliencki łączy się z komputerem z systemem Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows Server 2003 za pomocą aliasu nazwy, klient może otrzymać następujący komunikat o błędzie:

Wystąpił błąd systemowy 52.
W sieci istnieje już taka nazwa.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić podczas próby połączenia z serwerem za pomocą aliasu CNAME utworzonego w strefie DNS. Problem ten może wystąpić na przykład dla polecenia podobnego do następującego przykładowego polecenia

net view \\alias.nazwa_domeny.com
gdzie alias jest rekordem CNAME utworzonym dla serwera w strefie nazwa_domeny.com. Serwer nie „nasłuchuje” na aliasie, dlatego nie akceptuje połączeń dla tej nazwy.

Rozwiązanie

Windows 2000 Server

Ważne: W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj i zainstaluj najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000, a następnie zmodyfikuj rejestr.Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty pliku (lub nowsze):


Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
----------------------------------------------------------
02-lip-2001 22:52:00 5.0.2195.3804 1 685 632 Ntkrnlmp.exe
02-lip-2001 22:53:00 5.0.2195.3804 1 685 312 Ntkrnlpa.exe
02-lip-2001 22:53:00 5.0.2195.3804 1 705 984 Ntkrpamp.exe
02-lip-2001 22:51:00 5.0.2195.3804 1 663 424 Ntoskrnl.exe
02-lip-2001 23:44:00 5.0.2195.3805 237 072 Srv.sys
02-lip-2001 23:53:00 5.0.2195.3805 73 488 Srvsvc.dll

Ponadto, aby rozwiązać ten problem w systemie Windows 2000 Server, należy wykonać wszystkie następujące kroki:
 1. Utwórz rekord CNAME dla serwera plików na odpowiednim serwerze DNS, o ile rekord CNAME jeszcze nie istnieje.
 2. Zastosuj poprawkę dla komputera, dla którego został utworzony rekord CNAME, a nie dla serwera DNS. (Jeśli omawiany serwer DNS i serwer plików to ten sam komputer, należy wtedy zastosować wszystkie poprawki do tego serwera). Ta poprawka wpływa na usługę serwera LAN Manager i nie ma wpływu na funkcje serwera DNS.
 3. Wprowadź następującą zmianę w rejestrze dla serwera, na którym została zainstalowana poprawka. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
  1. Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe).
  2. Znajdź, a następnie kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następującą wartość rejestru:
   Nazwa wartości: DisableStrictNameChecking
   Typ danych: REG_DWORD
   Podstawa: Dziesiętny
   Wartość: 1
  4. Zamknij program Edytor rejestru.
 4. Uruchom ponownie komputer.

Windows Server 2003

Aby rozwiązać ten problem w systemie Windows Server 2003, wykonaj następujące kroki:
 1. Utwórz rekord CNAME dla serwera plików na odpowiednim serwerze DNS, o ile rekord CNAME jeszcze nie istnieje.
 2. Na serwerze plików wprowadź następującą zmianę w rejestrze. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe).
  2. Znajdź, a następnie kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następującą wartość rejestru:
   Nazwa wartości: DisableStrictNameChecking
   Typ danych: REG_DWORD
   Podstawa: Dziesiętny
   Wartość: 1
  4. Zamknij program Edytor rejestru.
 3. Uruchom ponownie komputer.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

265173 Program Datacenter i produkt Windows 2000 Datacenter Server (j. ang.)
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania wielu poprawek z tylko jednym ponownym rozruchem komputera, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

296861 Jak zainstalować wiele aktualizacji lub poprawek systemu Windows przy tylko jednym ponownym rozruchu komputera
Ta poprawka usuwa problem opisany w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:


Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak jednocześnie zainstalować system Windows 2000 i poprawki dla systemu Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

249149 Instalowanie systemu Microsoft Windows 2000 i poprawek do systemu Windows 2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 281308 — ostatni przegląd: 31.12.2008 — zmiana: 1

Opinia