Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.3.2

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-026. Ten biuletyn zabezpieczeń zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Ulepszenia wymienione w tym artykule to nie jedyne zmiany: pakiet Office 2011 dla komputerów Mac jest teraz dostępny jako subskrypcja. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak subskrybować ten produkt, zobacz artykuł Często zadawane pytania.

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera najnowsze poprawki dla pakietu Office 2011 dla komputerów Mac. Oto niektóre z nich:
 • Kontakty utworzone w formacie x500 nie działały w programie Outlook dla komputerów Mac
  Rozwiązano problem polegający na tym, że nie można było dostarczyć wiadomości adresowanych do kontaktów utworzonych w formacie x500 i wysyłanych z programu Outlook dla komputerów Mac.
 • Brak adresata UDW w kopii roboczej wiadomości konta IMAP usługi Gmail w programie Outlook dla komputerów Mac
  Rozwiązano problem polegający na tym, że adresaci UDW nie byli zapisywani razem z kopią roboczą wiadomości na serwerze IMAP.
 • Niektóre skróty były w programie Outlook dla komputerów Mac oznaczane jako błędy pisowni
  Rozwiązano problem polegający na tym, że litery przed apostrofem w skrótach były oznaczane jako błędy pisowni.
 • W folderach udostępnionych w programie Outlook dla komputerów Mac nie można było otworzyć innych skrzynek pocztowych, w których używano protokołu Kerberos
  Rozwiązano problem polegający na tym, że nie można było otworzyć folderów udostępnionych dla kont, na których używano uwierzytelniania Kerberos.
 • Podczas tworzenia wydarzenia kalendarza w programie Outlook dla komputerów Mac nie był uwzględniany uniwersalny czas koordynowany (UTC)
  Dodano uniwersalny czas koordynowany (UTC+0 bez przesunięcia związanego z czasem letnim) do listy stref czasowych dostępnych podczas tworzenia wydarzenia kalendarza.
 • Książka adresowa trybu offline nie była poprawnie aktualizowana
  Rozwiązano problem polegający na tym, że książka adresowa trybu offline nie była poprawnie aktualizowana w przypadku niektórych użytkowników usługi Office 365.
 • W przypadku wyświetlenia okna dialogowego Zapisywanie jako uruchomiony kod VBA nie czekał na czynność użytkownika (zapisanie lub anulowanie), tylko przechodził do następnego wiersza kodu
  Rozwiązano problem występujący podczas działania makra z metodą Applications.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show. Teraz takie makro działa w tym konkretnym scenariuszu jak kod VBA w systemie Windows.
 • Przewijanie większych dokumentów przy włączonych ustawieniach domyślnych śledzenia zmian powodowało awarie programu Word dla komputerów Mac
  Zwiększono stabilność podczas przewijania dokumentów z dymkami śledzenia zmian.
 • Problemy z grafikami w przejściach w trakcie pokazów slajdów w programie PowerPoint dla komputerów Mac
  Rozwiązano problem polegający na tym, że niekiedy w trakcie przejść w pokazach slajdów pojawiały się artefakty. (Ten problem dotyczy użytkowników z kartami wideo NVIDIA i systemem Mac OS X Mountain Lion).

Więcej informacji

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji 14.3.2 dla pakietu Office 2011 należy upewnić się, że na komputerze działa system Mac OS X 10.5.8 lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia te wymagania wstępne, należy kliknąć polecenie About This Mac (O tym Macintoshu) w menu Apple.

Ponadto przed zainstalowaniem aktualizacji pakietu Office 2011 dla komputerów Mac 14.3.2 należy zainstalować aktualizację pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.3.1. Aby sprawdzić, jakie aktualizacje są zainstalowane na komputerze, wykonaj następujące czynności:
 1. W menu Go (Idź) kliknij polecenie Applications (Programy).
 2. Otwórz folder Microsoft Office 2011, a następnie otwórz dowolną aplikację pakietu Office (np. program Word).
 3. W menu Word kliknij polecenie About Word (Word — informacje).
 4. W oknie dialogowym About Word (Word — informacje) sprawdź numer wersji obok pozycji Latest Installed Update (Najnowsza zainstalowana aktualizacja).

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji pakietu Microsoft Office dla komputerów Mac 14.3.2.

Data wydania: 12 marca 2013

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Zaktualizowane pliki

Aby zapoznać się z pełną listą plików, które są dodawane lub zmieniane w wyniku zastosowania tej aktualizacji, należy kliknąć dwukrotnie instalatora aktualizacji, a następnie kliknąć polecenie Show Files (Pokaż pliki) w menu File (Plik).

Uwagi

 • Aktualizacja 14.3.2 dla pakietu Office 2011 jest również dostępna za pośrednictwem programu AutoUpdate firmy Microsoft. Program AutoUpdate automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft.

  Aby skorzystać z programu AutoUpdate, należy uruchomić program pakietu Microsoft Office. Następnie w menu Help (Pomoc) należy kliknąć polecenie Check for Updates (Sprawdź aktualizacje).

  Aby uzyskać więcej informacji o zasobach dotyczących pakietu Office 2011 dla komputerów Mac, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2817452 — ostatni przegląd: 15.03.2013 — zmiana: 1

Opinia