Microsoft Security Advisory: Pakiet zbiorczy aktualizacji funkcji Killbit formantów ActiveX: 14 maja 2013

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała przeznaczony dla informatyków dokument Microsoft Security Advisory dotyczący tego problemu. Zawiera on dodatkowe informacje związane z zabezpieczeniami. Aby wyświetlić ten dokument, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Więcej informacji

Pakiety do pobrania

Następujące pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x86

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2820197-x86.msu.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2820197-x64.msu.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2820197-x64.msu.

Windows 7, wersje 32-bitowe

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB2820197-x86.msu.

Windows 7, wersje 64-bitowe

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB2820197-x64.msu.

Windows Server 2008 R2, wersje dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB2820197-x64.msu.

Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB2820197-ia64.msu.

Windows Vista, wersje 32-bitowe

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB2820197-x86.msu.

Windows Vista, wersje dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB2820197-x64.msu.

Windows Server 2008, wersje 32-bitowe

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB2820197-x86.msu.

Windows Server 2008, wersje dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB2820197-x64.msu.

Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB2820197-ia64.msu.

Windows XP, wersje dla systemów opartych na procesorach x86

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet WindowsXP-KB2820197-x86-ENU.exe.

Windows XP Professional x64 Edition

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003.WindowsXP-KB2820197-x64-ENU.exe.

Windows Server 2003, wersje dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003.WindowsXP-KB2820197-x64-ENU.exe.

Windows Server 2003, wersje dla systemów opartych na procesorach x86

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB2820197-x86-ENU.exe.

Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB2820197-ia64-ENU.exe.

Data wydania: 14 maja 2013

Aby dowiedzieć się więcej o sposobach pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje o wdrażaniu

Windows XP

Tabela informacyjna

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń tego oprogramowania. Więcej informacji jest dostępnych w sekcji „Informacje o wdrażaniu”.
Uwzględnienie w przyszłych dodatkach Service PackAktualizacja związana z tym problemem będzie wchodzić w skład przyszłego dodatku Service Pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji
Wdrażanie
Instalacja bez konieczności interwencji użytkownikaWindows XP:
Windowsxp-KB2820197-x86-enu/quiet
Windows XP Professional x64 Edition:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2820197-x64-enu/quiet
Instalacja bez ponownego uruchamianiaWindows XP:
Windowsxp-KB2820197-x86-enu/norestart
Windows XP Professional x64 Edition:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2820197-x64-enu/norestart
Plik dziennika aktualizacjiWszystkie obsługiwane wersje systemów Windows XP i Windows XP Professional:
KB2820197.log
Więcej informacjiZobacz sekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Czy jest wymagane ponowne uruchomienie?W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
Poprawianie na gorącoNie dotyczy.
Informacje o usuwaniuWszystkie obsługiwane wersje systemów Windows XP i Windows XP Professional:
Przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania lub narzędzia Spuninst.exe znajdującego się w folderze %Windir%\$NTUninstallKB2820197$\Spuninst.
Weryfikacja podklucza rejestruWindows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP4\KB2820197\Filelist
Windows XP Professional x64 Edition:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP Version 2003\SP3\KB2820197\Filelist
Uwaga Aktualizacja zabezpieczeń dla obsługiwanych wersji systemu Windows XP Professional x64 Edition jest taka sama jak aktualizacja zabezpieczeń dla obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2003 x64 Edition.

Informacje o wdrażaniu

Instalowanie aktualizacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji.
PrzełącznikOpis
/helpWyświetla opcje wiersza polecenia.
Tryby instalacji
/passiveTryb instalacji nienadzorowanej. Nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkownika, ale jest wyświetlany stan instalacji. Jeśli po zakończeniu instalacji jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlone okno dialogowe z czasomierzem. Okno będzie zawierać ostrzeżenie, że komputer zostanie ponownie uruchomiony za 30 sekund.
/quietTryb cichy. Podobny do trybu nienadzorowanego z tą różnicą, że nie są wyświetlane żadne komunikaty o stanie lub błędzie.
Opcje ponownego uruchamiania
/norestartPo zakończeniu instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony.
/forcerestartPo zakończeniu instalacji komputer zostanie ponownie uruchomiony, a podczas zamykania komputera zostanie wymuszone zamknięcie pozostałych aplikacji. Podczas zamykania aplikacji nie są zapisywane otwarte pliki.
/warnrestart[:x]Wyświetla okno dialogowe z czasomierzem, zawierające ostrzeżenie, że komputer zostanie ponownie uruchomiony w ciągu x sekund. (Ustawienie domyślne to 30 sekund). Przeznaczony do stosowania z przełącznikiem /quiet lub /passive.
/promptrestartWyświetla okno dialogowe monitujące użytkownika lokalnego o zezwolenie na ponowne uruchomienie.
Opcje specjalne
/overwriteoemZastępuje pliki OEM bez monitowania.
/nobackupNie wykonuje kopii zapasowych plików wymaganych do odinstalowywania.
/forceappscloseWymusza zamknięcie pozostałych programów podczas wyłączania komputera.
/log:ścieżkaUmożliwia przekierowywanie plików dziennika instalacji.
/integrate:ścieżkaIntegruje aktualizację z plikami źródłowymi systemu Windows. Te pliki są lokalizowane za pomocą ścieżki określonej w przełączniku.
/extract[:ścieżka]Wyodrębnia pliki bez uruchamiania programu instalacyjnego.
/ERWłącza rozszerzone raportowanie błędów.
/verboseWłącza pełne rejestrowanie. Podczas instalacji jest tworzony dziennik %Windir%\CabBuild.log zawierający szczegóły dotyczące kopiowanych plików. Użycie tego przełącznika może spowolnić proces instalacji.
Uwaga Te przełączniki można łączyć w jednym poleceniu. W celu zapewnienia zgodności ze starszymi wersjami w tej aktualizacji zabezpieczeń jest także obsługiwanych wiele przełączników używanych we wcześniejszej wersji programu instalacyjnego.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących obsługiwanych przełączników instalacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows
Usuwanie aktualizacji
Uwaga Nie zaleca się odinstalowywania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji.
PrzełącznikOpis
/helpWyświetla opcje wiersza polecenia.
Tryby instalacji
/passiveTryb instalacji nienadzorowanej. Nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkownika, ale jest wyświetlany stan instalacji. Jeśli po zakończeniu instalacji jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlone okno dialogowe z czasomierzem. Okno będzie zawierać ostrzeżenie, że komputer zostanie ponownie uruchomiony za 30 sekund.
/quietTryb cichy. Podobny do trybu nienadzorowanego z tą różnicą, że nie są wyświetlane żadne komunikaty o stanie lub błędzie.
Opcje ponownego uruchamiania
/norestartPo zakończeniu instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony.
/forcerestartPo zakończeniu instalacji komputer zostanie ponownie uruchomiony, a podczas zamykania komputera zostanie wymuszone zamknięcie pozostałych aplikacji. Podczas zamykania aplikacji nie są zapisywane otwarte pliki.
/warnrestart[:x]Wyświetla okno dialogowe z czasomierzem, zawierające ostrzeżenie, że komputer zostanie ponownie uruchomiony w ciągu x sekund. (Ustawienie domyślne to 30 sekund). Przeznaczony do stosowania z przełącznikiem /quiet lub /passive.
/promptrestartWyświetla okno dialogowe monitujące użytkownika lokalnego o zezwolenie na ponowne uruchomienie.
Opcje specjalne
/forceappscloseWymusza zamknięcie pozostałych programów podczas wyłączania komputera.
/log:ścieżkaUmożliwia przekierowywanie plików dziennika instalacji.
Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowana
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  W celu sprawdzenia, czy aktualizacja zabezpieczeń została zastosowana w systemie, można użyć narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.
 • Weryfikacja podklucza rejestru

  W celu sprawdzenia plików zainstalowanych przez tę aktualizację zabezpieczeń można także przejrzeć podklucze rejestru wymienione w tabeli informacyjnej w niniejszej sekcji. Te podklucze rejestru mogą nie zawierać pełnej listy zainstalowanych plików. Ponadto jeśli administrator lub producent OEM zintegrował instalację tej aktualizacji zabezpieczeń z plikami źródłowymi instalacji systemu Windows, te podklucze rejestru mogły nie zostać utworzone poprawnie.

Windows Server 2003

Tabela informacyjna

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń tego oprogramowania. Więcej informacji jest dostępnych w sekcji „Informacje o wdrażaniu”.
Uwzględnienie w przyszłych dodatkach Service PackAktualizacja związana z tym problemem będzie wchodzić w skład przyszłego dodatku Service Pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji
Wdrażanie
Instalacja z wymaganą interwencją użytkownikaWindows Server 2003:
Windowsserver2003-KB2820197-x86-enu /quiet
Windows Server 2003, wersje dla systemów opartych na procesorach x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2820197-x64-enu /quiet
Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium:
Windowsserver2003-KB2820197-ia64-enu /quiet
Instalacja bez ponownego uruchamianiaWindows Server 2003:
Windowsserver2003-KB2820197-x86-enu /norestart
Windows Server 2003, wersje dla systemów opartych na procesorach x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2820197-x64-enu /norestart
Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium:
Windowsserver2003-KB2820197-ia64-enu /norestart
Plik dziennika aktualizacjiWszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86, x64 i Itanium:
KB2820197.log
Więcej informacjiZobacz sekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Czy jest wymagane ponowne uruchomienie?W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
Poprawianie na gorącoTa aktualizacja zabezpieczeń nie obsługuje funkcji poprawiania na gorąco (HotPatching). Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji HotPatching, zobacz artykuł 897341 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
Informacje o usuwaniuWszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86, x64 i Itanium:
Przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania lub narzędzia Spuninst.exe znajdującego się w folderze %Windir%\$NTUninstallKB2820197$\Spuninst.
Weryfikacja podklucza rejestruWszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB2820197\Filelist

Informacje o wdrażaniu

Instalowanie aktualizacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji.
PrzełącznikOpis
/helpWyświetla opcje wiersza polecenia.
Tryby instalacji
/passiveTryb instalacji nienadzorowanej. Nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkownika, ale jest wyświetlany stan instalacji. Jeśli po zakończeniu instalacji jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlone okno dialogowe z czasomierzem. Okno będzie zawierać ostrzeżenie, że komputer zostanie ponownie uruchomiony za 30 sekund.
/quietTryb cichy. Podobny do trybu nienadzorowanego z tą różnicą, że nie są wyświetlane żadne komunikaty o stanie lub błędzie.
Opcje ponownego uruchamiania
/norestartPo zakończeniu instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony.
/forcerestartPo zakończeniu instalacji komputer zostanie ponownie uruchomiony, a podczas zamykania komputera zostanie wymuszone zamknięcie pozostałych aplikacji. Podczas zamykania aplikacji nie są zapisywane otwarte pliki.
/warnrestart[:x]Wyświetla okno dialogowe z czasomierzem, zawierające ostrzeżenie, że komputer zostanie ponownie uruchomiony w ciągu x sekund. (Ustawienie domyślne to 30 sekund). Przeznaczony do stosowania z przełącznikiem /quiet lub /passive.
/promptrestartWyświetla okno dialogowe monitujące użytkownika lokalnego o zezwolenie na ponowne uruchomienie.
Opcje specjalne
/overwriteoemZastępuje pliki OEM bez monitowania.
/nobackupNie wykonuje kopii zapasowych plików wymaganych do odinstalowywania.
/forceappscloseWymusza zamknięcie pozostałych programów podczas wyłączania komputera.
/log:ścieżkaUmożliwia przekierowywanie plików dziennika instalacji.
/integrate:ścieżkaIntegruje aktualizację z plikami źródłowymi systemu Windows. Te pliki są lokalizowane za pomocą ścieżki określonej w przełączniku.
/extract[:ścieżka]Wyodrębnia pliki bez uruchamiania programu instalacyjnego.
/ERWłącza rozszerzone raportowanie błędów.
/verboseWłącza pełne rejestrowanie. Podczas instalacji jest tworzony dziennik %Windir%\CabBuild.log zawierający szczegóły dotyczące kopiowanych plików. Użycie tego przełącznika może spowolnić proces instalacji.
Uwaga Te przełączniki można łączyć w jednym poleceniu. W celu zapewnienia zgodności ze starszymi wersjami w tej aktualizacji zabezpieczeń jest także obsługiwanych wiele przełączników używanych we wcześniejszej wersji programu instalacyjnego.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących obsługiwanych przełączników instalacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows
Usuwanie aktualizacji
Uwaga Nie zaleca się odinstalowywania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji.
PrzełącznikOpis
/helpWyświetla opcje wiersza polecenia.
Tryby instalacji
/passiveTryb instalacji nienadzorowanej. Nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkownika, ale jest wyświetlany stan instalacji. Jeśli po zakończeniu instalacji jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlone okno dialogowe z czasomierzem. Okno będzie zawierać ostrzeżenie, że komputer zostanie ponownie uruchomiony za 30 sekund.
/quietTryb cichy. Podobny do trybu nienadzorowanego z tą różnicą, że nie są wyświetlane żadne komunikaty o stanie lub błędzie.
Opcje ponownego uruchamiania
/norestartPo zakończeniu instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony.
/forcerestartPo zakończeniu instalacji komputer zostanie ponownie uruchomiony, a podczas zamykania komputera zostanie wymuszone zamknięcie pozostałych aplikacji. Podczas zamykania aplikacji nie są zapisywane otwarte pliki.
/warnrestart[:x]Wyświetla okno dialogowe z czasomierzem, zawierające ostrzeżenie, że komputer zostanie ponownie uruchomiony w ciągu x sekund. (Ustawienie domyślne to 30 sekund). Przeznaczony do stosowania z przełącznikiem /quiet lub /passive.
/promptrestartWyświetla okno dialogowe monitujące użytkownika lokalnego o zezwolenie na ponowne uruchomienie.
Opcje specjalne
/forceappscloseWymusza zamknięcie pozostałych programów podczas wyłączania komputera.
/log:ścieżkaUmożliwia przekierowywanie plików dziennika instalacji.
Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowana
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  W celu sprawdzenia, czy aktualizacja zabezpieczeń została zastosowana w systemie, można użyć narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.
 • Weryfikacja podklucza rejestru

  W celu sprawdzenia plików zainstalowanych przez tę aktualizację zabezpieczeń można przejrzeć podklucze rejestru wymienione w tabeli informacyjnej w niniejszej sekcji. Te podklucze rejestru mogą nie zawierać pełnej listy zainstalowanych plików. Ponadto jeśli administrator lub producent OEM zintegrował instalację tej aktualizacji zabezpieczeń z plikami źródłowymi instalacji systemu Windows, te podklucze rejestru mogły nie zostać utworzone poprawnie.

Windows Vista

Tabela informacyjna

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń tego oprogramowania. Więcej informacji jest dostępnych w sekcji „Informacje o wdrażaniu”.
Uwzględnienie w przyszłych dodatkach Service PackAktualizacja związana z tym problemem będzie wchodzić w skład przyszłego dodatku Service Pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji
Wdrażanie
Instalacja bez konieczności interwencji użytkownikaWszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Vista:
Windows6.0-KB2820197-x86/quiet
Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows Vista:
Windows6.0-KB2820197-x64/quiet
Instalacja bez ponownego uruchamianiaWszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Vista:
Windows6.0-KB2820197-x86/quiet/norestart
Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows Vista:
Windows6.0-KB2820197-x64/quiet/norestart
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Czy jest wymagane ponowne uruchomienie?W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
Poprawianie na gorącoNie dotyczy.
Informacje o usuwaniuNarzędzie WUSA.exe nie obsługuje usuwania aktualizacji. Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą narzędzia WUSA, należy otworzyć Panel sterowania, a następnie kliknąć pozycję Zabezpieczenia. W obszarze Windows Update należy kliknąć pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie należy wybrać odpowiednią pozycję z listy aktualizacji.
Weryfikacja podklucza rejestruNie istnieje podklucz rejestru umożliwiający potwierdzenie obecności tej aktualizacji.

Informacje o wdrażaniu

Instalowanie aktualizacji
Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń instalator sprawdza, czy co najmniej jeden z aktualizowanych plików w systemie nie został wcześniej zaktualizowany przez poprawkę firmy Microsoft.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji.
Przełączniki instalacji obsługiwane w aktualizacji zabezpieczeń
PrzełącznikOpis
/?, /h, /helpWyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.
/quietWyłącza wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.
/norestartUżycie tego przełącznika razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że system nie zostanie ponownie uruchomiony po instalacji, nawet jeśli jest to wymagane do zakończenia instalacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalatora, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
934307 Opis narzędzia Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update (Wusa.exe) i plików msu w systemach Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2
Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowana
Microsoft Baseline Security Analyzer

W celu sprawdzenia, czy aktualizacja zabezpieczeń została zastosowana w systemie, można użyć narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.

Windows Server 2008

Tabela informacyjna

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń tego oprogramowania. Więcej informacji jest dostępnych w sekcji „Informacje o wdrażaniu”.
Uwzględnienie w przyszłych dodatkach Service PackAktualizacja związana z tym problemem będzie wchodzić w skład przyszłego dodatku Service Pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji
Wdrażanie
Instalacja bez konieczności interwencji użytkownikaWszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2820197-x86/quiet
Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2820197-x64/quiet
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium:
Windows6.0-KB2820197-ia64/quiet
Instalacja bez ponownego uruchamianiaWszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2820197-x86/quiet/norestart
Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2820197-x64/quiet/norestart
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium:
Windows6.0-KB2820197-ia64/quiet/norestart
Więcej informacjiZobacz sekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Czy jest wymagane ponowne uruchomienie?W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
Poprawianie na gorącoNie dotyczy.
Informacje o usuwaniuNarzędzie WUSA.exe nie obsługuje usuwania aktualizacji. Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą narzędzia WUSA, należy otworzyć Panel sterowania, a następnie kliknąć pozycję Zabezpieczenia. W obszarze Windows Update należy kliknąć pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie należy wybrać odpowiednią pozycję z listy aktualizacji.
Weryfikacja podklucza rejestruNie ma podklucza rejestru umożliwiającego potwierdzenie obecności tej aktualizacji.

Informacje o wdrażaniu

Instalowanie aktualizacji
Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń instalator sprawdza, czy co najmniej jeden z aktualizowanych plików w systemie nie został wcześniej zaktualizowany przez poprawkę firmy Microsoft.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji:
PrzełącznikOpis
/?, /h, /helpWyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.
/quietWyłącza wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.
/norestartUżycie tego przełącznika razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że system nie zostanie ponownie uruchomiony po instalacji, nawet jeśli jest to wymagane do zakończenia instalacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalatora, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
934307 Opis narzędzia Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update (Wusa.exe) i plików msu w systemach Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2
Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowana
Microsoft Baseline Security Analyzer

W celu sprawdzenia, czy aktualizacja zabezpieczeń została zastosowana w systemie, można użyć narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.

Windows 7

Tabela informacyjna

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń tego oprogramowania. Więcej informacji jest dostępnych w sekcji „Informacje o wdrażaniu”.
Uwzględnienie w przyszłych dodatkach Service PackAktualizacja związana z tym problemem będzie wchodzić w skład przyszłego dodatku Service Pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji
Wdrażanie
Instalacja bez konieczności interwencji użytkownikaWszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows 7:
Windows6.1-KB2820197-x86/quiet
Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows 7:
Windows6.1-KB2820197-x64/quiet
Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows 7:
Windows6.1-KB2820197-ia64/quiet
Instalacja bez ponownego uruchamianiaWszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows 7:
Windows6.1-KB2820197-x86/quiet /norestart
Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows 7:
Windows6.1-KB2820197-x64/quiet/norestart
Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows 7:
Windows6.1-KB2820197-ia64/quiet /norestart
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Czy jest wymagane ponowne uruchomienie?W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
Poprawianie na gorącoNie dotyczy.
Informacje o usuwaniuNarzędzie WUSA.exe nie obsługuje usuwania aktualizacji. Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą narzędzia WUSA, należy otworzyć Panel sterowania, a następnie kliknąć pozycję Zabezpieczenia. W obszarze Windows Update należy kliknąć pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie należy wybrać odpowiednią pozycję z listy aktualizacji.
Weryfikacja podklucza rejestruNie istnieje podklucz rejestru umożliwiający potwierdzenie obecności tej aktualizacji.

Informacje o wdrażaniu

Instalowanie aktualizacji
Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń instalator sprawdza, czy co najmniej jeden z aktualizowanych plików w systemie nie został wcześniej zaktualizowany przez poprawkę firmy Microsoft.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji.
Przełączniki instalacji obsługiwane w aktualizacji zabezpieczeń
PrzełącznikOpis
/?, /h, /helpWyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.
/quietWyłącza wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.
/norestartUżycie tego przełącznika razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że system nie zostanie ponownie uruchomiony po instalacji, nawet jeśli jest to wymagane do zakończenia instalacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalatora, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
934307 Opis narzędzia Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update (Wusa.exe) i plików msu w systemach Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2
Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowana
Microsoft Baseline Security Analyzer

W celu sprawdzenia, czy aktualizacja zabezpieczeń została zastosowana w systemie, można użyć narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.

Windows Server 2008 R2

Tabela informacyjna

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń tego oprogramowania. Więcej informacji jest dostępnych w sekcji „Informacje o wdrażaniu”.
Uwzględnienie w przyszłych dodatkach Service PackAktualizacja związana z tym problemem będzie wchodzić w skład przyszłego dodatku Service Pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji
Wdrażanie
Instalacja bez konieczności interwencji użytkownikaWszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2820197-x86/quiet
Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2820197-x64/quiet
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium:
Windows6.1-KB2820197-ia64/quiet
Instalacja bez ponownego uruchamianiaWszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2820197-x86/quiet/norestart
Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2820197-x64/quiet/norestart
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium:
Windows6.1-KB2820197-ia64/quiet/norestart
Więcej informacjiZobacz sekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Czy jest wymagane ponowne uruchomienie?W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli jest wymagane ponowne uruchomienie, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
Poprawianie na gorącoNie dotyczy.
Informacje o usuwaniuNarzędzie WUSA.exe nie obsługuje usuwania aktualizacji. Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą narzędzia WUSA, należy otworzyć Panel sterowania, a następnie kliknąć pozycję Zabezpieczenia. W obszarze Windows Update należy kliknąć pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie należy wybrać odpowiednią pozycję z listy aktualizacji.
Weryfikacja podklucza rejestruNie istnieje podklucz rejestru umożliwiający potwierdzenie obecności tej aktualizacji.

Informacje o wdrażaniu

Instalowanie aktualizacji
Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń instalator sprawdza, czy co najmniej jeden z aktualizowanych plików w systemie nie został wcześniej zaktualizowany przez poprawkę firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji.
PrzełącznikOpis
/?, /h, /helpWyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.
/quietWyłącza wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.
/norestartUżycie tego przełącznika razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że system nie zostanie ponownie uruchomiony po instalacji, nawet jeśli jest to wymagane do zakończenia instalacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalatora, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
934307 Opis narzędzia Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update (Wusa.exe) i plików msu w systemach Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2
Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowana
Microsoft Baseline Security Analyzer

W celu sprawdzenia, czy aktualizacja zabezpieczeń została zastosowana w systemie, można użyć narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.

Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania

W tej sekcji opisano zarządzanie aktualizacjami zabezpieczeń i oprogramowania, które należy wdrożyć na serwerach oraz komputerach stacjonarnych i przenośnych w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę centrum zarządzania aktualizacjami w witrynie TechNet firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zabezpieczeń w produktach firmy Microsoft, odwiedź następującą stronę poświęconą zabezpieczeniom w witrynie TechNet firmy Microsoft w sieci Web: Aktualizacje zabezpieczeń są dostępne w witrynach Microsoft Update, Windows Update i Office Update. Aktualizacje są także udostępniane w Centrum pobierania Microsoft. Można je łatwo odnaleźć, wyszukując słowa kluczowe „aktualizacja zabezpieczeń”.

Ponadto aktualizacje zabezpieczeń można pobrać z wykazu usługi Microsoft Update. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web: Wykaz usługi Microsoft Update udostępnia katalog zawartości z możliwością wyszukiwania, z którego można korzystać za pośrednictwem witryn Windows Update oraz Microsoft Update. Ta zawartość obejmuje aktualizacje zabezpieczeń, sterowniki i dodatki Service Pack. Korzystając z numeru biuletynu zabezpieczeń (np. „MS08-010”) podczas wyszukiwania, można dodać do swojego koszyka wszystkie odpowiednie aktualizacje. Do koszyka można także dodać różne wersje językowe aktualizacji, a zawartość można pobrać do dowolnego folderu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update, odwiedź następującą stronę często zadawanych pytań dotyczących wykazu usługi Microsoft Update w sieci Web:

Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania

Firma Microsoft przedstawiła wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń udostępnionych w tym miesiącu. Informatycy korzystający z tych wskazówek mogą łatwiej wdrażać aktualizacje zabezpieczeń, używając różnych narzędzi. Te narzędzia to witryny Windows Update, Microsoft Update i Office Update, a także narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) i Office Detection Tool, program Microsoft Systems Management Server (SMS) oraz narzędzie Extended Security Update Inventory Tool.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
910723 Zbiorcza lista comiesięcznych artykułów ze wskazówkami dotyczącymi wykrywania i wdrażania

Microsoft Baseline Security Analyzer

Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) pozwala administratorom skanować lokalne i zdalne systemy w poszukiwaniu brakujących aktualizacji zabezpieczeń. Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer umożliwia także identyfikowanie typowych błędów w konfiguracji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer w sieci Web: Poniższa tabela zawiera podsumowanie wykrywania tej aktualizacji zabezpieczeń przez narzędzie MBSA.
OprogramowanieMBSA 2.1
Windows XPTak
Windows XP Professional x64 EditionTak
Windows Server 2003, wersje dla systemów opartych na procesorach x86Tak
Windows Server 2003, wersje dla systemów opartych na procesorach x64Tak
Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach ItaniumTak
Windows VistaTak
Windows Vista, wersje 64-bitowe Tak
Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowychTak
Windows Server 2008 dla systemów 64-bitowychTak
Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach ItaniumTak
Windows 7Tak
Windows 7, wersje 64-bitowe Tak
Windows Server 2008 R2 dla systemów 64-bitowychTak
Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach ItaniumTak
Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia MBSA 2.1, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi narzędzia MBSA 2.1:

Windows Server Update Services

Korzystając z programu Windows Server Update Services (WSUS), administratorzy mogą wdrażać najnowsze aktualizacje krytyczne oraz aktualizacje zabezpieczeń w obsługiwanych wersjach oprogramowania Windows, Office, Exchange Server i SQL Server. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą programu Windows Server Update Services, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web zawierającą omówienie produktu Windows Server Update Services:

Systems Management Server

Poniższa tabela zawiera podsumowanie wykrywania i wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą programu SMS.
OprogramowanieSMS 2003 z narzędziem ITMUConfiguration Manager 2007
Windows XP z dodatkiem Service Pack 3TakTak
Windows XP Professional x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2TakTak
Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2TakTak
Windows Server 2003 x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2TakTak
Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach ItaniumTakTak
Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2TakTak
Windows Vista x64 Edition z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Vista x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2TakTak
Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów 32-bitowychTakTak
Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach x64TakTak
Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach ItaniumTakTak
Windows 7 dla systemów 32-bitowych i Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów 32-bitowychTakTak
Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64 i Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na procesorach x64TakTak
Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na procesorach x64TakTak
Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na procesorach ItaniumTakTak
W przypadku programów SMS 2.0 i SMS 2003 można wykrywać aktualizacje zabezpieczeń, korzystając z programu SMS z pakietem SUS Feature Pack (SUSFP) zawierającego narzędzie Security Update Inventory Tool (SUIT). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web zawierającą pliki do pobrania dla programu Systems Management Server 2.0: W przypadku programu SMS 2003 z narzędziem Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) można za pomocą tego narzędzia wykryć aktualizacje zabezpieczeń oferowane w witrynie Microsoft Update, które są obsługiwane przez program Windows Server Update Services. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia SMS 2003 ITMU, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web dotyczącą narzędzia SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates: Program SMS 2003 może także wykrywać wymagane aktualizacje aplikacji pakietu Microsoft Office przy użyciu narzędzia Microsoft Office Inventory Tool. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące strony firmy Microsoft w sieci Web: Program System Center Configuration Manager 2007 używa programu WSUS 3.0 do wykrywania aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania aktualizacjami za pomocą programu System Center Configuration Manager 2007, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga dotycząca systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Program Microsoft Systems Management Server 2003 z dodatkiem Service Pack 3 obsługuje systemy Windows Vista i Windows Server 2008. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu SMS, odwiedź następującą poświęconą mu stronę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji na temat artykułów ze wskazówkami dotyczącymi wykrywania i wdrażania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
910723 Zbiorcza lista comiesięcznych artykułów ze wskazówkami dotyczącymi wykrywania i wdrażania
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2820197 — ostatni przegląd: 24.05.2013 — zmiana: 1

Opinia