Nie można uaktualnić programu Internet Explorer w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

Podczas próby zainstalowania programu Internet Explorer 10 lub 11 w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 operacja może nie zostać ukończona pomyślnie, a ponadto może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. Ten problem może wystąpić z różnych przyczyn. Aby pomyślnie zainstalować program Internet Explorer, wykonaj następujące czynności.


Uwagi
Krok 1. Upewnienie się, że zainstalowano dodatek Service Pack 1 lub nowszy
Krok 2. Upewnienie się, że system operacyjny spełnia wymagania minimalne
Krok 3. Upewnienie się, że zainstalowano wymagane wstępnie aktualizacje
Krok 4. Upewnienie się, że jest używana właściwa wersja instalatora

Więcej informacji

Jeśli nadal nie można zainstalować programu Internet Explorer, należy spróbować zainstalować go w stanie czystego rozruchu. W ramach czystego rozruchu system Windows jest uruchamiany przy użyciu minimalnego zestawu sterowników i programów startowych. Może to pomóc w wyeliminowaniu konfliktów oprogramowania podczas instalacji. Aby uruchomić system w trybie czystego rozruchu, zobacz Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 2820688 — ostatni przegląd: 08.01.2017 — zmiana: 1

Opinia