Transakcje mogą być liczone wiele razy w niektórych chińskich lokalnego raportu w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics AX dla regionu Chiny (cn).

Objawy

Po uruchomieniu następujących chińskich raport lokalny w Microsoft Dynamics AX 2012 R2, jeśli dwie transakcje na załączniku zawierać tę samą kwotę, będą one zliczane dwa razy:
  • Raport o saldzie odbiorcy
  • Szczegóły odbiorcy (Chiny)
  • Szczegółów należności (Chiny)
  • Ponaglenie odbiorcy
  • Rozliczenia z odbiorcami (Chiny)
  • Raportu salda dostawcy
  • Szczegóły dostawcy (Chiny)
  • Szczegółów zobowiązań (Chiny)
  • Szczegóły dostawcy z wiekowania (Chiny)
  • Rozliczenia dostawcy (Chiny)
W związku z tym kwota salda jest niepoprawna.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania natury technicznej, skontaktuj się z partnerem lub zarejestrowane w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można skontaktować się z pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:Można również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics telefonu za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

PartnerzyKlienciW wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Informacje dotyczące instalacji

Jeśli dostosowano jedną lub większą liczbę metod lub tabel, na które ma wpływ ta poprawka, należy zastosować te zmiany w środowisku testowym przed zastosowaniem tej poprawki w środowisku produkcyjnym.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej poprawki kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wymagania wstępne

Należy zainstalować tę poprawkę programu Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługę Serwer obiektów aplikacji (AOS).
Informacje o plikach

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.
Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane jako odpowiedź na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowania w celu uzyskania innych informacji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2824106 — ostatni przegląd: 18.02.2017 — zmiana: 2

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX Application Object Server

Opinia