Jak rozwiązać problem z komunikatem o błędzie „STOP 0x00000051 REGISTRY ERROR”

Symptomy

Na komputerze z systemem Windows 2000 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
STOP 0x00000051 (parametr,parametr,parametr,parametr)
BŁĄD REJESTRU

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli na komputerze występuje problem z rejestrem lub Menedżerem konfiguracji. Komunikat o błędzie wymieniony w sekcji „Symptomy” tego artykułu jest komunikatem o błędzie zatrzymania systemu Windows 2000 w wykonawczym trybie znakowym. W czasie próby odczytania jednego z plików rejestru mógł nastąpić błąd wejścia/wyjścia (We/Wy). Przyczyną tego mogą być problemy ze sprzętem lub systemem plików.

Ten komunikat o błędzie może zostać wyświetlony również w przypadku niepowodzenia operacji odświeżania, które występuje wtedy, gdy w komputerze wyczerpią się limity zasobów.

Więcej informacji

Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować jedną lub więcej z następujących metod:
  • Jeśli masz awaryjny dysk naprawczy, zaleca się przywrócenie rejestru do stanu, w którym działał normalnie.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące awaryjnych dysków naprawczych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    231777 Jak utworzyć awaryjny dysk naprawczy w systemie Windows 2000
  • Jeśli komputer został uruchomiony po raz pierwszy po zainstalowaniu nowego sprzętu, usuń ten sprzęt i uruchom komputer ponownie.
  • Wyświetl następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby sprawdzić, czy sprzęt i sterowniki sprzętu są zgodne z systemem Windows 2000: Aby uzyskać informacje dotyczące sprzętu, skontaktuj się z producentem.
  • Jeśli instalujesz system Windows 2000 po raz pierwszy, zweryfikuj, czy komputer spełnia wszystkie jego wymagania, w tym ilość pamięci RAM i miejsca na dysku twardym, skąd system operacyjny będzie ładowany.
  • Jeśli system Windows 2000 jest załadowany i nie był instalowany żaden nowy sprzęt, ponownie uruchom komputer za pomocą opcji odzyskiwania, aby utworzyć plik zrzutu. Jeśli komunikat o błędzie zostanie wyświetlony ponownie, wybierz opcję Ostatnia znana dobra podczas ponownego uruchamiania komputera. Jeśli nie ma opcji Ostatniej znanej dobrej konfiguracji, użyj awaryjnego dysku naprawczego. Jeśli nie masz awaryjnego dysku naprawczego, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące opcji Ostatniej znanej dobrej konfiguracji i innych opcji rozruchu systemu Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    202485 Opis rozruchu w trybie awaryjnym w systemie Windows 2000

Uwaga: Menedżer konfiguracji to wewnętrzny składnik systemu Windows, który zarządza rejestrem systemu. Jest on zawsze uruchamiany w razie potrzeby w czasie działania systemu Windows.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 282501 — ostatni przegląd: 07.08.2006 — zmiana: 1

Opinia