MS13-094: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Outlook 2007: 12 listopada 2013

Wprowadzenie

Ta aktualizacja eliminuje lukę w zabezpieczeniach programu Microsoft Outlook, która umożliwia ujawnienie informacji po otwarciu lub wyświetleniu podglądu specjalnie przygotowanej wiadomości e-mail.

Streszczenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-094. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, przejdź do jednej z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web: 

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Informacje dotyczące pobierania

Ta aktualizacja jest dostępna do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Po zastosowaniu tej aktualizacji mogą wystąpić problemy z weryfikowaniem certyfikatów S/MIME w programie Microsoft Outlook. Ten problem występuje dlatego, że aktualizacja wyłącza pobieranie zdalnych certyfikatów pośredniczących w programie Outlook.

Jeśli występują takie problemy lub jeśli jest używana instalacja w przedsiębiorstwie wymagająca pobierania certyfikatów zdalnych, do których odwołuje się rozszerzenie dostępu do informacji o urzędach certyfikacji, można skonfigurować klucz rejestru w celu włączenia pobierania zdalnych certyfikatów pośredniczących w programie Microsoft Outlook.

Ostrzeżenie Skonfigurowanie klucza rejestru w celu włączenia pobierania zdalnych certyfikatów pośredniczących spowoduje usunięcie mechanizmów ochrony zapewnianych przez tę aktualizację.

Ważne Należy rozważnie wykonywać czynności podane w tej sekcji. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może być przyczyną poważnych problemów. Przed wprowadzeniem modyfikacji należy utworzyć kopię zapasową rejestru, aby umożliwić przywrócenie go w razie problemów.

Aby włączyć pobieranie zdalnych certyfikatów pośredniczących w programie Outlook po zastosowaniu tej aktualizacji, należy skonfigurować następującą wartość rejestru:

Lokalizacja rejestru: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Nazwa DWORD: EnableAIACertExtension
Dane wartości: 1


Uwagi
  • Jeśli podklucz Security i wpis DWORD EnableAIACertExtension nie istnieją, trzeba je utworzyć.
  • Aby wyłączyć sprawdzanie, należy ustawić dane wartości na 0 (0 jest wartością domyślną).
Ponadto można stosować tę zmianę wartości rejestru w całych domenach przy użyciu zasad grupy. Aby uzyskać więcej informacji o zasadach grupy, zobacz artykuł Kolekcja zasad grupy w witrynie TechNet.

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie: dodatek Service Pack 3 dla pakietu Microsoft Office 2007.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zatrzymać wszystkie powiązane usługi i zamknąć wszystkie aplikacje mogące korzystać z powiązanych plików.

Zobacz „Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows” w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Informacje o usuwaniu

Uwaga Nie zaleca się usuwania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Uwaga Podczas usuwania tej aktualizacji zabezpieczeń może zostać wyświetlony monit o włożenie dysku pakietu Microsoft Office. Ponadto opcja odinstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą elementu Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania może nie być dostępna. Istnieje kilka możliwych przyczyn tego problemu.

Zobacz Informacje na temat możliwości odinstalowania aktualizacji pakietu Office w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje aktualizację zabezpieczeń 2825999 .

Informacje o plikach
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2825644 — ostatni przegląd: 24.03.2014 — zmiana: 1

Opinia