Program Qfecheck.exe weryfikuje instalację poprawek systemów Windows 2000 i Windows XP

Streszczenie

Firma Microsoft wydała narzędzie wiersza polecenia o nazwie Qfecheck.exe, które daje administratorom sieci większe możliwości śledzenia i sprawdzania poprawności procesu instalacji poprawek w systemach Windows 2000 i Windows XP. Korzystanie z tego narzędzia przynosi następujące korzyści:

 • Narzędzie ułatwia określenie problemu w przypadku klientów, którym wydawało się, że instalacja aktualizacji została wykonana prawidłowo, ale tak nie było. Wcześniej dość trudno było zidentyfikować poprawki instalowane na komputerze. To proste narzędzie w przystępny sposób wylicza wszystkie zainstalowane poprawki według numerów artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Przed skorzystaniem z płatnej pomocy technicznej lub wystąpieniem nieplanowanego przestoju klienci mogą sprawdzić, czy jest zainstalowany właściwy zestaw poprawek.
 • Wiele firm określa typowy zestaw poprawek wymaganych na wszystkich serwerach w danym centrum danych. Narzędzie to pozwala utworzyć dziennik na każdym komputerze w danej organizacji, w którym są rejestrowane informacje o instalowanych poprawkach, co ułatwia sprawdzenie, czy poprawki do systemów Windows 2000 i Windows XP zostały zastosowane w taki sam sposób na wielu serwerach. Utworzone dzienniki można łatwo przejrzeć w celu wykrycia niespójności.
 • Czasami występują sytuacje, w których ze względu na problem z siecią, z samą aktualizacją lub z kolejną aktualizację nieprawidłowo zastępującą starszą poprawkę aktualizacje mogą być uszkodzone lub usunięte przez pomyłkę. To narzędzie pozwala uzyskać pewność, że zostały zainstalowane określone poprawki i są to najnowsze poprawki na danym komputerze.
 • Firma Microsoft zwróciła uwagę na znaczną korelację między utrzymywaniem spójności platform w wielu organizacjach a ogólną stabilnością i bezawaryjnym czasem pracy systemów. Firma Microsoft ma nadzieję, że dzięki regularnej inspekcji przy użyciu tego narzędzia komputery klienckie będą bardziej niezawodne.

Więcej informacji

Program Qfecheck.exe ustala, które poprawki są zainstalowane, odczytując informacje przechowywane w następującym kluczu rejestru:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates
Korzystając z przechowywanych w tym kluczu informacji o wersji pliku każdej zainstalowanej poprawki, narzędzie Qfecheck.exe sprawdza zgodność zainstalowanych plików binarnych.

Program Qfecheck.exe rozpoznaje następujące typy problemów:

 • Pliki zostały poprawione, ale wersja zainstalowanego pliku binarnego nie jest najnowsza.

  Program Qfecheck odczytuje wartość klucza rejestru skojarzonego z każdą aktualizacją i sprawdza numer wersji zapisany w rejestrze, porównując go z bieżącą wersją tego samego pliku, który jest zainstalowany. Jeśli numer wersji bieżącej jest niższy niż numer wersji zapisany w rejestrze, program Qfecheck informuje o błędzie.
 • Pliki poprawek są najnowsze, ale w zainstalowanych wykazach są traktowane jako nieprawidłowe.

  Dla każdego zainstalowanego pliku poprawki program Qfecheck sprawdza, czy w bieżących wykazach na komputerze znajdują się informacje, które mogą być użyte przez usługę ochrony plików systemu Windows (WFP, Windows File Protection) do sprawdzenia poprawności tego pliku. Jeśli według informacji o poprawce znajdujących się w rejestrze plik jest prawidłowy, ale nie zostanie to potwierdzone informacjami z zainstalowanych wykazów, program Qfecheck poinformuje o błędzie.

  UWAGA: Uruchomienie w takiej sytuacji usługi ochrony plików systemu Windows spowoduje przywrócenie starszej wersji pliku poprawki.
Po uruchomieniu programu Qfecheck informacje są wyświetlane w oknie wiersza polecenia. Jeśli użyto przełącznika /l i informacje programu Qfecheck są rejestrowane w dzienniku, plik dziennika znajduje się w folderze bieżącym, chyba że określono inną lokalizację. Lokalizację może wskazywać dowolna prawidłowa ścieżka, w tym ścieżka zgodna z konwencją UNC (Universal Naming Convention). Program Qfecheck nie rejestruje informacji w dzienniku zdarzeń.


Jeśli program Qfecheck systemu Windows 2000 informuje, że niektóre pliki znajdujące się w wykazie systemowym są nieprawidłowe, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

281767 Updated Sp2.cat available to resolve versioning issues with post Service Pack 1 hotfixes

Jak uzyskać program Qfecheck.exe

Windows XP Home i Windows XP Professional

Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:
Data wydania: 18 styczeń 2002

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, co uniemożliwia nieautoryzowane zmiany w pliku.

System Windows 2000

Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:
Data wydania: 18 styczeń 2002

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, co uniemożliwia nieautoryzowane zmiany w pliku.

Składnia polecenia programu Qfecheck.exe

Polecenie QFECheck można wykonywać w dowolnej wersji językowej systemu Windows, ale informacje będą wyświetlane tylko w języku angielskim.


QFECHECK [/l[:lokalizacja] /v /q /?]

/l Log output to <Computername>.log in the current folder
location. Określ lokalizację, aby umieścić tam plik dziennika.
log file.
/v Pełne informacje
/q Tryb cichy
/? Pomoc

Przykłady danych wyjściowych programu Qfecheck

System Windows 2000 bez zainstalowanych dodatków Service Pack i poprawek:


Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv (Raport dotyczący sprawdzenia poprawności poprawki systemu Windows 2000)
Report Date: 1/7/2001 9:9pm (Data raportu)

Current Service Pack Level (Bieżący poziom dodatku Service Pack):

Hotfixes Identified:No Hotfixes found on system. (Zidentyfikowane poprawki: Nie odnaleziono żadnych poprawek w systemie.)
System Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) i bez zainstalowanych poprawek:

Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv
Report Date: 1/7/2001 9:39pm

Current Service Pack Level: Service Pack 1

Hotfixes Identified:No Hotfixes found on system.
System Windows 2000 z dodatkiem SP1 i zainstalowaną poprawką Q274835:

Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv
Report Date: 1/7/2001 9:54pm

Current Service Pack Level: Service Pack 1

Hotfixes Identified:
Q274835: Current on system. (Aktualna w systemie.)
System Windows 2000 z dodatkiem SP1 oraz zainstalowaną poprawką. Plik binarny jest poprawny, ale wykaz jest niepoprawny:

Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv
Report Date: 1/9/2001 2:49pm

Current Service Pack Level: Service Pack 1

Hotfixes Identified:
Q267866: Current on system.
Q272743: This hotfix should be reinstalled. (Ta poprawka powinna być zainstalowana ponownie.)
Użycie przełącznika /v (dane wyjściowe w trybie pełnym):

Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv
Report Date: 1/11/2001 9:24pm

Current Service Pack Level: Service Pack 1

Hotfixes Identified:
Q267866: Current on system.
Q272743: This hotfix should be reinstalled.

The following files are not valid in the system catalog:
C:\WINNT\SYSTEM32\TELNET.EXE
C:\WINNT\SYSTEM32\DLLCACHE\TELNET.EXE
System Windows 2000 z dodatkiem SP1 oraz zainstalowaną poprawką. Plik binarny jest nieaktualny:

Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv
Report Date: 1/9/2001 10:54pm

Current Service Pack Level: Service Pack 1

Hotfixes Identified:
Q267866: Current on system.
Q272743: This hotfix should be reinstalled.
Użycie przełącznika /v (dane wyjściowe w trybie pełnym):

Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv
Report Date: 1/11/2001 9:30pm

Current Service Pack Level: Service Pack 1

Hotfixes Identified:
Q267866: Current on system.
Q272743: This hotfix should be reinstalled.

The following files are incorrect for this hotfix:
C:\WINNT\SYSTEM32\TELNET.EXE
C:\WINNT\SYSTEM32\DLLCACHE\TELNET.EXE

Informacje dodatkowe

Należy zauważyć, że wszystkie pliki systemów Windows 2000 i Windows XP są chronione przez usługę WFP. Poprawki mogą zawierać aktualizacje tych plików, na przykład pliki asp lub chm. Narzędzie Qfecheck nie sprawdza poprawności takich plików, ponieważ brakuje o nich informacji w wykazie znajdującym się na komputerze.


Plik Qfecheck.exe znajduje się w folderze %SystemRoot%\System32. Podczas instalacji nie jest sprawdzana integralność poprawki. Aby ją sprawdzić, należy otworzyć okno wiersza polecenia i uruchomić program Qfecheck.exe.

Należy pamiętać, że istnieje również program Qfecheck.exe w wersji dla systemu Microsoft Windows 95. Nie należy korzystać z niego w systemach Windows 2000 i Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wersji programu dla systemu Windows 95, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

145990 Windows 95 Update Information Tool (Qfecheck.exe)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 282784 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia