JAK: Lokalna instalacja sterownika drukarki zdalnej

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku sposób lokalnej instalacji sterownika drukarki podłączonej do zdalnego komputera.


Aby lokalnie zaktualizować sterownik drukarki zdalnej, podłączonej do serwera wydruku z systemem Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows XP, należy zalogować się jako administrator. W celu zmniejszenia całkowitego kosztu eksploatacji, podczas aktualizowania sterownika drukarki na serwerze sterownik jest automatycznie aktualizowany także na komputerze klienckim.


Powrót do początku

Instalacja sterownika drukarki na komputerze z systemem Windows XP

Aby zainstalować sterownik drukarki lokalnie na komputerze z systemem Windows XP:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę
  Drukarki i inny sprzęt
  , a następnie kliknij pozycję
  Drukarki i faksy.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę, aby uruchomić Kreatora dodawania drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij opcję Drukarka lokalna. Kliknij, aby wyczyścić opcję
  Automatycznie wykryj i zainstaluj
  , a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij opcję
  Utwórz nowy port, a następnie w sekcji Typ portu kliknij opcję Port lokalny.
 5. W polu Nazwa portu wpisz ścieżkę do drukarki w niżej podanym formacie. Parametr serwer jest nazwą serwera wydruku, a drukarka to nazwa drukarki:
  \\
  serwer
  \
  drukarka
 6. Kliknij przycisk Dalej, a następnie zaznacz sterownik drukarki przeznaczony dla systemu Windows 2000 lub Windows XP.
 7. Kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć pracę kreatora.
Powrót do początku

Instalacja sterownika drukarki na komputerze z systemem Windows 2000

Aby zainstalować sterownik drukarki lokalnie na komputerze z systemem Windows 2000:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę, aby uruchomić Kreatora dodawania drukarki.
 3. Kliknij opcję Drukarka lokalna, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij opcję Utwórz nowy port, kliknij pozycję Local Port, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. W oknie dialogowym Nazwa portu wpisz ścieżkę do drukarki w niżej podanym formacie. Parametr serwer jest nazwą serwera wydruku, a drukarka to nazwa drukarki:
  \\
  serwer
  \
  drukarka
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
UWAGA: Zastosowanie procedury opisanej w tej sekcji powoduje, że zadanie drukowania jest wykonywane lokalnie, a następnie kierowane na ścieżkę sieciową. W przypadku wykonania tej procedury aktualizowanie sterownika drukarki na serwerze wydruku nie powoduje automatycznej aktualizacji po stronie klienckiej.


Jeżeli użytkownik jest uprawniony do manipulacji sterownikami drukarki na serwerze wydruku, to zmiana sterownika po stronie klienckiej w rzeczywistości odbywa się na serwerze wydruku.


Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 282842 — ostatni przegląd: 16.01.2002 — zmiana: 1

Opinia