Jak skonfigurować system Windows XP do automatycznego logowania konta użytkownika

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak automatycznie logować konto użytkownika w trakcie procesu uruchamiania systemu Windows.

Więcej informacji

Aby system Windows automatycznie logował konto użytkownika w trakcie procesu uruchamiania, muszą być spełnione następujące warunki:
 • Musi być dostępny ekran powitalny
 • Konto gościa musi być wyłączone
 • Na komputerze musi być tylko jedno konto użytkownika
 • Konto użytkownika nie może mieć hasła
Aby był dostępny ekran powitalny:
 1. Kliknij przycisk
  Start, kliknij polecenie
  Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę
  Konta użytkowników.
 2. Kliknij przycisk
  Zmień sposób logowania lub wylogowywania użytkowników.
 3. Kliknij, aby zaznaczyć, pole wyboru
  Używaj ekranu powitalnego do szybkiego i łatwego logowania.
 4. Kliknij przycisk OK.
Aby wyłączyć konto gościa:
 1. Kliknij przycisk
  Start, kliknij polecenie
  Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę
  Konta użytkowników.
 2. Kliknij konto
  Gość.
 3. Kliknij opcję
  Wyłącz dostęp gościa.
Aby usunąć hasło z konta użytkownika:
 1. Kliknij przycisk
  Start, kliknij polecenie
  Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę
  Konta użytkowników.
 2. Kliknij konto użytkownika.
 3. Kliknij przycisk
  Usuń moje hasło.
 4. Wpisz hasło w polu
  Wpisz swoje aktualne hasło, a następnie kliknij przycisk
  Usuń hasło.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 282866 — ostatni przegląd: 05.09.2001 — zmiana: 1

Opinia