Po uruchomieniu Kreatora połączeń internetowych mogą zostać zarejestrowane identyfikatory zdarzeń 5775 i 506

Symptomy

Po uruchomieniu Kreatora połączeń internetowych następujący identyfikator zdarzenia może zostać zarejestrowany w dzienniku systemu:
Identyfikator zdarzenia: 5775

Źródło: Netlogon

Opis: Wyrejestrowanie rekordu DNS, nazwa_rekordu_i_informacje_dns, nie udało się z powodu następującego błędu: Zły klucz DNS.

Ponadto następujący identyfikator zdarzenia może zostać zarejestrowany w dzienniku DNS systemu Windows 2000:
Identyfikator zdarzenia: 506

Źródło: DNS

Opis: Serwer DNS ma nieprawidłowy lub uszkodzony parametr Rejestru. Aby rozwiązać ten problem, możesz usunąć odpowiednią wartość Rejestru, znajdującą się w Rejestrze systemu Windows 2000 pod parametrami serwera DNS. Następnie możesz utworzyć ją ponownie za pomocą konsoli DNS.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli uprzednio był uruchomiony Kreator połączeń internetowych i jako typ połączenia wybrano „Modem lub karta terminalu (przykład: wewnętrzne karty ISDN)”, a serwer DNS systemu Windows 2000 został zatrzymany lub wyłączony.


Jeśli wystąpiły opisane zdarzenia, dwa ustawienia są ustawione niepoprawnie i nie są one poprawiane po uruchomieniu Kreatora połączeń internetowych i przełączeniu się go na modem lub kartę terminalu:
 • We właściwościach protokołu Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) połączenia lokalnego adresy IP preferowanego i alternatywnego serwera DNS są ustawione na adresy IP serwerów DNS usługodawcy internetowego zamiast na wewnętrzny adres IP serwera Smal Business Server.
 • W konsoli DNS we właściwościach serwera na karcie
  Usługi przesyłania dalej
  usługi przesyłania dalej zostały usunięte, ale Rejestr został ustawiony na pustą wartość usługi przesyłania dalej.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, popraw ustawienia DNS połączenia lokalnego:
 1. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
  Moje miejsca sieciowe, a następnie kliknij polecenie
  Właściwości.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję
  Połączenie lokalne, a następnie kliknij polecenie
  Właściwości.
 3. Kliknij dwukrotnie pozycję
  Protokół internetowy (TCP/IP), aby wyświetlić właściwości tego protokołu
 4. Zmień ustawienie preferowanego serwera DNS, tak aby odpowiadało adresowi IP poprzedzającej wewnętrznej karty sieciowej w polu adresu IP.
 5. Kliknij przycisk
  OK, a następnie ponownie kliknij przycisk
  OK.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję
  Połączenie lokalne, kliknij polecenie
  Wyłącz, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję
  Połączenie lokalne, a następnie kliknij polecenie
  Włącz, aby zmiany zaczęły obowiązywać.
Aby poprawić ustawienia usług DNS przesyłania dalej w Rejestrze:
 1. W konsoli administratora systemu Small Business Server rozwiń kontener
  Zarządzanie komputerem.
 2. Rozwiń kontener
  Aplikacje i usługi.
 3. Rozwiń kontener
  DNS.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę serwera, a następnie kliknij polecenie
  Właściwości.
 5. Kliknij kartę
  Usługi przesyłania dalej.
 6. Zaznacz pole wyboru
  Włącz usługi przesyłania dalej.
 7. Wprowadź dowolny zdalny adres IP.
 8. Kliknij przycisk
  Dodaj, kliknij przycisk
  Zastosuj, a następnie kliknij przycisk
  OK.
 9. Zatrzymaj i uruchom serwer DNS z kontenera
  Usługi.
 10. Powtórz ten proces, ale wyczyść pole wyboru
  Włącz usługi przesyłania dalej.
 11. Ponownie zatrzymaj i uruchom serwer DNS. Ten krok może poprawnie ustawić Rejestr, tak aby nie były używane usługi przesyłania dalej.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Więcej informacji

Następujące identyfikatory zdarzeń mogą być również zarejestrowane dla usług, które próbują zarejestrować się na serwerze DNS systemu Windows 2000:
Identyfikator zdarzenia: 1002

Źródło: DHCP

Opis: Usługa DHCP nie może zainicjować swoich parametrów globalnych. Wystąpił następujący błąd: %%0
Identyfikator zdarzenia: 4291

Źródło: WINS

Opis: Serwer WINS próbował uzyskać swój adres IP, ale próba się nie powiodła. Serwer WINS podejmie próbę odzyskania sprawności działania, gdy z powrotem uzyska adres IP.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

259277 Troubleshooting Netlogon Event 5774, 5775, and 5781
Właściwości

Identyfikator artykułu: 282924 — ostatni przegląd: 19.11.2003 — zmiana: 1

Opinia