Opis nowego narzędzia wiersza polecenia, Defrag.exe, dołączonego do systemu Windows XP

Streszczenie

W tym artykule opisano narzędzie wiersza polecenia Defrag.exe dołączone do systemu Windows XP.

Więcej informacji

Narzędzie wiersza polecenia Defrag.exe lokalizuje i konsoliduje pofragmentowane pliki rozruchowe, pliki danych i foldery na woluminach lokalnych.


Przy zapisywaniu plików nie zawsze są one zapisywane jako cały plik lub folder w ciągłym obszarze. Pliki są zapisywane w pierwszym dostępnym obszarze na woluminie. Jeśli duża część woluminu jest zajęta przez pliki i foldery, większość nowych plików jest zapisywana w kawałkach, w różnych miejscach na woluminie. Po usunięciu plików lub folderów pozostałe po nich puste miejsca są wypełniane losowo przez nowo zapisywane pliki.


Narzędzie Defrag.exe znajduje się w folderze %SystemRoot%\System32. Jest ono przeznaczone przede wszystkim do używania w skryptach przez administratorów systemu.


Defragmentować można woluminy dyskowe sformatowane jako FAT, FAT32 lub NTFS. Narzędzie Defrag działa zarówno dla dysków dynamicznych, jak i podstawowych.

Parametry wiersza polecenia i ich objaśnienia

Użycie

defrag
wolumin
[
-a
] [
-f
] [
-v
] [
-?
]

Parametry

wolumin

Litera dysku lub punkt instalacji woluminu, który ma być zdefragmentowany


-a
Tylko analiza


-f
Wymusza defragmentację woluminu, niezależnie od tego, czy wymaga on defragmentacji, nawet jeśli jest mało wolnego miejsca


-v

Dane wyjściowe w trybie pełnym


-?

Wyświetla tekst pomocy


UWAGA: Na woluminie musi być przynajmniej 15 % wolnego miejsca, aby narzędzie Defrag całkowicie i prawidłowo go zdefragmentowało. Narzędzie Defrag używa tego miejsca jako obszaru sortowania dla fragmentów plików. Jeśli na woluminie jest mniej niż 15 % wolnego miejsca, narzędzie Defrag defragmentuje go tylko częściowo.


Aby przerwać proces defragmentacji, w wierszu polecenia naciśnij klawisze CTRL+C.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 283080 — ostatni przegląd: 05.09.2001 — zmiana: 1

Opinia