Jak wyczyścić elementy poprzednie w oknie dialogowym Dostosowywanie powiadomień w systemie Windows XP?

Opis problemu

Ten artykuł ułatwia wyczyszczenie listy Elementy poprzednie w oknie dialogowym Dostosowywanie powiadomień otwieranym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w obszarze powiadomień w prawym dolnym rogu ekranu w systemie Windows XP.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.


Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.


Aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany, przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003

Aby wyczyścić listę Elementy poprzednie, wykonaj następujące czynności:

  1. Usuń wartości IconStreams i PastIconsStream z następującego klucza rejestru:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify
  2. Otwórz Menedżera zadań, kliknij kartę Procesy, kliknij pozycję Explorer.exe, a następnie kliknij pozycję Zakończ proces.
  3. W Menedżerze zadań kliknij menu Plik, kliknij polecenie Nowe zadanie, wpisz ciąg explorer, a następnie kliknij przycisk OK.

Czy problem został rozwiązany?

  • Aby sprawdzić, czy poprawka zadziałała, należy ponownie uruchomić komputer. Jeśli w oknie dialogowym Dostosowywanie powiadomień nie ma żadnych elementów poprzednich, problem został rozwiązany i to koniec pracy z tym artykułem.
  • Jeśli problem nie został rozwiązany, można również skontaktować się z pomocą techniczną.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 283084 — ostatni przegląd: 25.09.2011 — zmiana: 1

Opinia