Błąd może wystąpić podczas próby zainstalowania pakietu zbiorczego aktualizacji klienta aplikacji CRM dla programu Outlook

Dotyczy: Microsoft Dynamics CRM 2011

Objawy


Po zainstalowaniu pakietów zbiorczych aktualizacji dla klienta Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, zostaną wyświetlone poniżej błędu:

"Inicjatora typu dla 'Microsoft.Crm.LocatorService' zwrócił wyjątek.
Nie można załadować danych nazwa licznika, ponieważ nieprawidłowy indeks '' było odczytać z rejestru wartości."

Przyczyna


Liczniki wydajności są uszkodzone na komputerze klienta i musi zostać odbudowany.

Rozwiązanie


1. Przejdź do menu Start, wpisz "cmd".

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy cmd.exe, a następnie wybierz polecenie "Uruchom jako administrator".

3. Wpisz "lodctr /r" i naciśnij klawisz enter.

Następnie otrzymasz wiadomość "Info: pomyślnie przebudowane ustawienia licznika wydajności z magazynu kopii zapasowych systemu".

4. Zaznacz, jeśli istnieje dostawców, które są wyłączone, napisz "lodctr/q", a następnie naciśnij klawisz enter

5. następnie otrzymasz długą listę dostawców, upewnij się, że włączono [klient CRM], patrz poniżej

W przeciwnym razie zapisu "lodctr /e:CRM klienta" i naciśnij klawisz enter.

6. Zainstaluj Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook klienta pakietu zbiorczego aktualizacji