JAK: Używanie funkcji przywrócenia sterownika

Streszczenie

W tym artykule opisano funkcję przywrócenia sterownika, która jest nowością w systemie Microsoft Windows XP.


Powrót do początku

Używanie funkcji przywrócenia sterownika

Funkcja przywrócenia sterownika umożliwia zamianę sterownika urządzenia na jego poprzednio zainstalowaną wersję. Funkcji tej można użyć, jeśli zainstalowanie nowego sterownika urządzenia powoduje niestabilne działanie komputera. W wyniku użycia funkcji przywrócenia sterownika można przywrócić poprzedni sterownik urządzenia (czyli cofnąć wersję sterownika) i dalej używać komputera.


Aby użyć funkcji przywrócenia sterownika:
  1. Uruchom Menedżera urządzeń.
  2. Kliknij dwukrotnie urządzenie, którego sterownik chcesz przywrócić.
  3. Kliknij kartę
    Sterownik, a następnie kliknij przycisk
    Przywróć sterownik.
Powrót do początku

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Właściwości

Identyfikator artykułu: 283657 — ostatni przegląd: 30.01.2002 — zmiana: 1

Opinia