JAK: Zarządzanie urządzeniami w systemie Windows XP

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak używać Menedżera urządzeń do zarządzania urządzeniami w systemie Microsoft Windows XP.


Powrót do początku

Zarządzanie urządzeniami za pomocą Menedżera urządzeń

Menedżer urządzeń oferuje graficzny widok sprzętu zainstalowanego na komputerze, a także sterowników urządzeń i zasobów skojarzonych z tym sprzętem. Menedżer urządzeń stanowi centrum modyfikacji sposobów skonfigurowania sprzętu i jego interakcji z mikroprocesorem komputera.


Korzystanie z Menedżera urządzeń w celu zarządzania urządzeniami i ich sterownikami wymaga następujących uprawnień, z których wszystkie przyznawane są administratorom:
 • Uprawnienie do ładowania i zwalniania sterowników.
 • Uprawnienia potrzebne do kopiowania plików do katalogu system32\drivers.
 • Uprawnienia potrzebne do zapisywania ustawień w Rejestrze.
Menedżer urządzeń pozwala:
 • Ustalać, czy sprzęt komputera działa poprawnie.
 • Zmieniać ustawienia konfiguracji sprzętu.
 • Identyfikować sterowniki urządzeń, które są ładowane dla poszczególnych urządzeń, oraz uzyskiwać informacje o każdym sterowniku urządzenia.
 • Zmieniać zaawansowane ustawienia i właściwości każdego urządzenia.
 • Instalować zaktualizowane sterowniki urządzeń.
 • Włączać, wyłączać i odinstalowywać urządzenia.
 • Ponownie instalować poprzednie wersje sterowników.
 • Identyfikować konflikty między urządzeniami i ręcznie konfigurować ustawienia zasobów.
 • Drukować podsumowanie urządzeń zainstalowanych w komputerze.
Zazwyczaj Menedżer urządzeń jest używany do sprawdzania stanu urządzeń komputera i aktualizowania sterowników urządzeń na komputerze. Użytkownicy zaawansowani, którzy mają dużą wiedzę na temat sprzętu komputerowego, mogą używać funkcji diagnostycznych Menedżera urządzeń do usuwania konfliktów między urządzeniami oraz zmieniania ustawień zasobów.


Aby uzyskać dostęp do Menedżera urządzeń, należy zastosować jedną z następujących metod:
 • Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie
  devmgmt.msc.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, kliknij polecenie Zarządzaj, a następnie kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, kliknij polecenie Właściwości, kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 • Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  start devmgmt.msc
Jeśli chcesz uzyskać dostęp do Menedżera urządzeń na komputerze lokalnym lub zdalnym:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie
  mmc.
 2. Kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę w menu Plik (lub naciśnij klawisze CTRL+M), kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
Po wykonaniu tej procedury utworzony zostaje skrót do Menedżera urządzeń, którego można używać do otwierania Menedżera urządzeń.

Wyświetlanie informacji o sterowniku urządzenia

Aby uzyskać informacje o sterowniku urządzenia, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij dwukrotnie typ urządzenia, dla którego chcesz wyświetlić informacje.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dane urządzenie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Sterownik kliknij przycisk
  Szczegóły sterownika.

Wyświetlanie informacji o sterowniku urządzenia

Te informacje pomagają ustalić wersję pliku sterownika urządzenia. Obok sterowników urządzeń podpisanych cyfrowo jest wyświetlana ikona.


Sterowniki urządzeń i pliki systemu operacyjnego Windows zostały cyfrowo podpisane przez firmę Microsoft dla zagwarantowania ich jakości. Podpis cyfrowy firmy Microsoft stanowi gwarancję, że dany plik pochodzi od danego producenta i że nie został on zmieniony ani zastąpiony w procesie instalacji innego programu.


W zależności od konfiguracji komputera, system Windows albo ignoruje sterowniki urządzeń, które nie są podpisane cyfrowo, albo wyświetla ostrzeżenie po wykryciu sterownika urządzenia niepodpisanego cyfrowo (zachowanie domyślne), albo uniemożliwia instalowanie sterowników urządzeń pozbawionych podpisu cyfrowego.

Widoki i ich charakterystyka

Widoki wraz z charakterystyką są dostępne w następujących opcjach i ich opisach:
 • Urządzenia według typów
  - wyświetla urządzenia według typu zainstalowanego urządzenia, takiego jak Monitor czy Mysz. Nazwa połączenia jest wyświetlona pod jego typem.
 • Urządzenia według połączeń
  - wyświetla urządzenia według sposobu ich połączenia z komputerem. Każde urządzenie jest wyświetlone pod sprzętem, z którym jest połączone. Na przykład, jeśli na liście znajduje się karta SCSI, urządzenia podłączone do niej będą wyświetlone pod nią.
 • Zasoby według typów
  - wyświetla stan wszystkich przydzielonych zasobów według typu urządzenia korzystającego z tych zasobów. Zasobami są: kanały bezpośredniego dostępu do pamięci DMA (Direct Memory Access), porty wejścia/wyjścia (We/Wy), przerwania (IRQ) i adresy pamięci.
 • Zasoby według połączeń
  - wyświetla stan wszystkich przydzielonych zasobów według typu połączenia. Zasobami są: kanały DMA, porty We/Wy, przerwania IRQ i adresy pamięci.
 • Pokaż ukryte urządzenia
  - wyświetla dodatkowo urządzenia nie obsługujące technologii Plug and Play (urządzenia o sterownikach urządzeń starszych systemów Windows).

Aktualizacja lub zmiana sterownika urządzenia

Należy upewnić się, że w systemie Windows XP są załadowane najnowsze sterowniki dla każdego z urządzeń. Producenci często aktualizują sterowniki w celu rozwiązania problemów i pełniejszego wykorzystania opcji systemu operacyjnego. Zaktualizowane sterowniki są zazwyczaj dostępne w witrynach producentów w sieci Web; ponadto także firma Microsoft przechowuje pliki sterowników wielu urządzeń w swoich witrynach sieci Web.


Po pobraniu sterowników zapoznaj się z instrukcjami producenta, zanim podejmiesz próbę użycia plików do aktualizacji urządzenia. Często zdarza się, że pobrane pliki sterowników są skompresowane w samorozpakowującym się pliku wykonywalnym, z którego muszą być wyodrębnione przed użyciem. W Kreatorze aktualizacji sprzętu kliknij, aby zaznaczyć, opcję
Z dysku, a następnie kliknij przycisk
Przeglądaj
w celu zlokalizowania plików sterownika.

Jak zainstalować nowy sterownik za pomocą Menedżera urządzeń

 1. Kliknij dwukrotnie typ urządzenia, które chcesz zaktualizować lub zmienić.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy konkretny sterownik urządzenia, który chcesz zaktualizować lub zmienić.
 3. Kliknij polecenie
  Aktualizuj sterownik, aby otworzyć Kreatora aktualizacji sprzętu. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

Przywracanie poprzedniej wersji sterownika

Tej opcji można użyć po napotkaniu problemów wynikających z zainstalowania sterownika, takich jak komunikaty o błędach wyświetlane przy próbie dostępu do urządzenia, błędne zachowanie urządzenia lub nawet niemożność uruchomienia systemu Windows.


System Windows XP umożliwia przywrócenie poprzedniej, działającej wersji sterownika urządzenia:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, dla którego ma być przywrócona poprzednia wersja sterownika, a następnie kliknij polecenie
  Właściwości.
 2. Kliknij kartę Sterowniki.
 3. Kliknij przycisk
  Przywróć sterownik.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie ma stan Wyłączony, jest to przeważnie efektem działania użytkownika i nie musi oznaczać, że występuje problem z urządzeniem. Czasami jednak użytkownicy mogą wyłączyć urządzenie, ponieważ powoduje ono problem, i należy wówczas włączyć je w celu sprawdzenia, czy nie oddziałuje ono negatywnie na inne urządzenie.


Jeśli występuje problem z urządzeniem, w polu Stan urządzenia wyświetlany jest typ problemu. Może pojawić się tam kod problemu lub numer (albo jedno i drugie) wraz z sugerowanym rozwiązaniem. W razie kontaktu telefonicznego z pomocą techniczną numer ten może przydać się do określenia i zdiagnozowania problemu.


Rozwiązywanie problemów z urządzeniem wymaga kroków specyficznych dla tego urządzenia. Jeśli w polu Stan urządzenia wyświetlony jest jakiś problem, kliknij przycisk
Rozwiązywanie problemów, aby uruchomić w systemie Windows XP moduł rozwiązywania problemów dla tego typu urządzenia. Podawaj informacje i odpowiadaj na pytania pojawiające się w monitach.


Jeśli użycie narzędzia do rozwiązywania problemów nie pomoże rozwiązać problemu, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Powrót do początku

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

244601 Jak rozwiązywać problemy z nieznanymi urządzeniami wyświetlanymi w Menedżerze urządzeń
125174 Explanation of Error Codes Generated by Device Manager
133240 Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 283658 — ostatni przegląd: 08.04.2003 — zmiana: 1

Opinia