Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.3.5

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-051. Ten biuletyn zabezpieczeń zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Ulepszenia wymienione w tym artykule to nie jedyne zmiany: pakiet Office 2011 dla komputerów Mac jest teraz dostępny jako subskrypcja. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak subskrybować ten produkt, zobacz artykuł Często zadawane pytania.

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera najnowsze poprawki dla pakietu Office 2011 dla komputerów Mac. Oto niektóre z nich:
 • W wersji 14.3.4 flagi poczty protokołu IMAP w programie Microsoft Outlook dla komputerów Mac są uszkodzone
  Rozwiązano problem dotyczący kont e-mail opartych na protokole IMAP, w przypadku których stan oflagowania lub oznaczenia gwiazdką wiadomości nie był ustawiany poprawnie.

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji 14.3.5 dla pakietu Office 2011 dla komputerów Mac należy upewnić się, że na komputerze zainstalowano aktualizację 14.1.0 dla pakietu Office 2011 dla komputerów Mac lub nowszą. Należy też upewnić się, że na komputerze działa system Mac OS X 10.5.8 lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia te wymagania wstępne, należy kliknąć polecenie About This Mac (O tym Macintoshu) w menu Apple.

Aby sprawdzić, czy na komputerze jest zainstalowana aktualizacja 14.1.0 dla pakietu Office 2011 dla komputerów Mac, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Go (Idź) kliknij polecenie Applications (Programy).
 2. Otwórz folder Microsoft Office 2011, a następnie uruchom dowolną aplikację pakietu Office. (Na przykład uruchom program Microsoft Word).
 3. W menu aplikacji kliknij polecenie About <nazwa_aplikacji> (Nazwa_aplikacji — informacje).
 4. W oknie dialogowym About <nazwa_aplikacji> (Nazwa_aplikacji — informacje) sprawdź numer wersji. Numer wersji powinien być nie niższy niż 14.1.0.

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji pakietu Microsoft Office dla komputerów Mac 14.3.5.

Data wydania: 11 czerwca 2013

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Zaktualizowane pliki

Aby zapoznać się z pełną listą plików, które są dodawane lub zmieniane w wyniku zastosowania tej aktualizacji, należy kliknąć dwukrotnie instalatora aktualizacji, a następnie kliknąć polecenie Show Files (Pokaż pliki) w menu File (Plik).

Uwagi

 • Aktualizacja pakietu Office dla komputerów Mac 14.3.5 jest również dostępna za pośrednictwem programu AutoUpdate firmy Microsoft. Program AutoUpdate automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft.

  Aby skorzystać z programu AutoUpdate, należy uruchomić program pakietu Microsoft Office. Następnie w menu Help (Pomoc) należy kliknąć polecenie Check for Updates (Sprawdź aktualizacje).

  Aby uzyskać więcej informacji o zasobach dotyczących pakietu Office 2011 dla komputerów Mac, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2848689 — ostatni przegląd: 14.06.2013 — zmiana: 1

Opinia