Parametr IRPStackSize w systemie Windows 2000

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

W tym artykule jest opisane działanie parametru IRPStackSize w systemie Windows 2000 Server.

Więcej informacji

Parametr IRPStackSize określa liczbę lokalizacji stosu w pakietach żądań We/Wy (IRP, I/O Request Packet) używanych przez system Windows 2000 Server. Zwiększenie tej liczby może być konieczne w przypadku niektórych rodzajów transportu, sterowników MAC lub sterowników systemu plików. Każdy stos wykorzystuje 36 bajtów pamięci dla każdego buforu odbioru. Wartość ta znajduje się w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
W systemie Windows 2000 domyślna wartość parametru IRPStackSize wynosi 15, a prawidłowe wartości należą do zakresu od 11 do 50.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Jeżeli brakuje tego klucza rejestru, można go dodać za pomocą Edytora rejestru. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie
  regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Rozwiń następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 4. Kliknij menu Edycja, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 5. Wpisz tekst IRPStackSize, a następnie naciśnij klawisz
  Enter, aby nazwać wartość.
 6. Kliknij menu Edycja, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 7. W polu Dane wartości wpisz wartość odpowiednią dla danej sieci i należącą do zakresu wartości szesnastkowych od 0xb do 0x32, a następnie kliknij przycisk OK.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 285089 — ostatni przegląd: 09.03.2004 — zmiana: 1

Opinia