Opis powiadomienia o małej ilości miejsca na dysku w systemie Windows XP

Streszczenie

Gdy na komputerze z systemem Windows XP zaczyna brakować miejsca na dysku, pojawia się komunikat o małej ilości miejsca na dysku. Kliknięcie tego komunikatu uruchamia Kreatora oczyszczania dysku. W tym artykule opisano warunki, w których pojawia się komunikat o małej ilości miejsca na dysku.

Więcej informacji

Gdy ilość wolnego miejsca osiąga 200 megabajtów (MB), przez 10 sekund, raz w trakcie sesji, wyświetlany jest następujący komunikat:
Wyczerpuje się miejsce na dysku [dysk]. Aby zwolnić wolne miejsce na dysku, poprzez usunięcie starych lub nieważnych plików, kliknij tutaj.
Gdy ilość wolnego miejsca osiąga 80 MB, przez 30 sekund, co 4 godziny, dwukrotnie w trakcie sesji, wyświetlany jest następujący komunikat:
Wyczerpuje się miejsce na dysku [dysk]. Aby zwolnić wolne miejsce na dysku, poprzez usunięcie starych lub nieważnych plików, kliknij tutaj.
Gdy ilość wolnego miejsca osiąga 50 MB, przez 30 sekund, co 5 minut, dopóki ilość wolnego miejsca nie będzie większa niż 50 MB, wyświetlany jest następujący komunikat:
Wyczerpuje się miejsce na dysku [dysk]. Aby zwolnić wolne miejsce na dysku, poprzez usunięcie starych lub nieważnych plików, kliknij tutaj.


UWAGA: Tę funkcję można wyłączyć, ustawiając następującą wartość Rejestru:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer NoLowDiskSpaceChecks REG_DWORD 1
Następnie należy się wylogować i zalogować ponownie.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 285107 — ostatni przegląd: 05.09.2001 — zmiana: 1

Opinia